Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Institut for Donaldistisk Sexologi

Ridder Anders og minnesangen

“Ritter Donald und die Minne”, artikel af Elke Imberger i ’Der Hamburger Donaldist’ nr. 19 (1979) s. 3-6,

refereret af dr. don. J. Gjøgsig (SAD).

Kilde: Barks (1957) WDC 198; AA 26/1957

Ifølge Elke Imberger forstår man lettest forholdet imellem Anders og Andersine ved at tage udgangspunkt i højmiddelalderens ridderromantik, den såkaldte minnepoesi og minnesang, der florerede ved de syd- og mellemtyske adelshoffer ca. 1100-1350. Minnedigtningen kan beskrives som en poetisk-romantisk variation af tidens lensvæsen med herrer og vasaller, hvor kvinden her er herren - eller rettere fruen - og ridderen er hendes vasal. Minnedigtningens kvindeideal er den adelige jomfru, der er så ren, uskyldig og fuldkommen i hele sit væsen, som overhovedet tænkes kan. Det er ifølge Imberger just sådan, at Anders former sit billede af Andersine.

Kilde: Barks (1953) WDC 156; AA 7/1954

Der findes i kilderne adskillige belæg for Anders’ begejstring for middelalderens riddervæsen. Ja, ét sted udtrykker han ligefrem explicit, at ridderen er hans ideal.

Kilde: Barks (1957) WDC 198; AA 26/1957

Dette ridderideal giver sig også udslag i Anders’ forhold til Andersine, som han behandler ligesom en ridder ville behandle sin udkårne - eller rettere, det er i hvert fald idealet.

Kilde: Barks (1948) WDC 89; AA 8/1955

Anders er ifølge Elke Imberger imidlertid ikke ene om dette kvindesyn, der tilsyneladende er almindeligt dyrket i Andeby. Skønjomfruen er det smukke billede, som hele samfundet ønsker at spejle sig i, og derfor optræder der bal- og skønhedsdronninger ved snart sagt alle byens mange festarrangementer. Og som ved de middelalderlige ridderturneringer er det op til byens stolte sønner - ridderne - at kæmpe om at gøre sig fortjente til hendes gunst.

Kilde: Barks (1950) WDC 117; AA 4/1951

Dette gøres dels med kamp tilbederne imellem,

Kilde: Barks (1963) WDC 270; AA 10/1964

dels ved at frelse jomfruen fra uhyrer og onde forbrydere, dels med generel ridderlig adfærd.

Kilde: Barks (1957) WDC 198; AA 26/1957  Kilde: Barks (1960) WDC 233; BH 25

Når Ridder Anders ikke er i kamp for sin udkårne, underholder han hende med høviske ballader og romantiske digte.

Kilde: Barks (1952) WDC 139; AA 9/1952  Kilde: Barks (1947) WDC 79; AA 30/1977

Elke Imberger påpegede dog, at ridderidealet kun kommer fuldkommen til udtryk i Anders’ forhold til Andersine. Andersine opfatter det næppe - i hvert fald ikke altid - som et ideal, at optræde som middelalderens ophøjede frøken, der passivt lader sig tilbede af høviske riddere. Dertil er hun FOR moderne i sit livssyn,

Kilde: Taliaferro (1942) 14-01-42; AA 3/1953

ligesom Anders også har store problemer med i praksis at kunne udfylde rollen som hendes ridder.

Kilde: Barks (1963) WDC 270; AA 10/1964

Men som det vel gælder for hovedparten af moderne kvinder, nyder hun ind imellem at spille rollen som den tilbedte skønjomfru.

Kilde: Barks (1951) WDC 128; AA 1/1952 Kilde: Barks (1951) WDC 128; AA 1/1952

Målet for Anders’ ridderlige forhold til Andersine er selvfølgelig hendes anerkendelse og kærlighed, som han som sådan også opnår, men aldrig i dens fulde fysiske form. Ridderens jomfru forbliver jomfru, hendes eventuelle fysisk-sexuelle side fortoner sig i det uopnåelige fjerne, og mere end et kys fra hende bliver aldrig ridderen til del. Dermed adskiller Anders-Andersine-forholdet sig faktisk fra i hvert fald den tidlig-højmiddelalderlige minne-romantik. 

Fräulein Imberger opstillede tre mulige forklaringer herpå:

               1. Anders’ kurtisering strander på hans ufuldkomne personlighedsudvikling (påvist af Gans (1970) og senere udbygget af van Erpelt (1980)), herunder det faktum, at hans ridderideal kun er et ideal. Anders ER ingen ridder, og hans blide, romantiske optræden over for Andersine hviler på en MEGET tynd overflade, der gang på gang krakelerer og afslører hans sande, primitive jeg.

Kilde: Taliaferro (1936) 08-11-36; 356 DmAA

              2. Andersine er faktisk ikke oprigtigt interesseret i at spille rollen som Anders’ jomfru til ende, idet hun foretrækker at dyrke den mere brede, sociale rolle som en af byens generelt tilbedte skønjomfruer.

Kilde: Barks (1963) WDC 270; AA 10/1964

              3. Anders’ ridderideal er simpelthen utidssvarende. Selvom minne-idealerne nok florerer generelt i Andeby, så dyrker ingen andre dem så renlivede som han. Anders bliver til grin, når han ankommer til kostumefest i sin rustning,

Kilde: Barks (1957) WDC 198; AA 26/1957 Kilde: Barks (1957) WDC 198; AA 26/1957

og han må igen og igen konstatere, at han lever i atomalderen og ikke i riddertiden.

Kilde: Barks (1960) WDC 233; BH 25

 

Litteraturhenvisninger:

Anvendte billedkildeforkortelser:

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.