Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Institut for Donaldistisk Sexologi

Brystmål i Andeby

– metodeovervejelser, kategoriseringer og oplæg

til en kvantitativ undersøgelse af de kvindelige attributter

Indlæg ved Seminar 6 (dec. 2006) af VVS-lærling stud.don. Palle Damgaard, SAD 2007  

Jeg havde oprindeligt tænkt mig at holde et oplæg om den sexuelle akt i praksis – kvantitativt set – men jeg må erkende, at jeg efterhånden stiller mig lidt tvivlende overfor, om det overhovedet er muligt at foretage en sådan undersøgelse. Gennem længere tid har jeg bladret flere tusinde blade, hæfter og bøger fra Andeby igennem for at se, om der optrådte en sexuel akt i dem, men indtil videre har jeg ikke kunnet konstatere dette. Det tætteste, jeg har været på det, er de blade af mere personlig karakter, som jeg har på mit værelse hjemme hos Mor, men selvom pigerne ofte er iklædt fjer, tror jeg ikke, at bladene har donaldistisk relevans. Men dr. GrandjeAnd har sagt, at jeg bare skal fortsætte min eftersøgning ufortrødent – mens han fnisede, hvilket sikkert skyldes, at han var forlegen over emnet – og det vil jeg da helt sikkert også gøre. Men indtil videre vil jeg fremlægge mine foreløbige resultater om brystmål hos “kvinder” i Andeby: Kan der konstateres særlige brystkategorier i Andeby og omegn, og kan disse smukke attributter i så fald kvantificeres?

Målet var først at finde samtlige bryster i den første (nr. 1) og den p.t. sidste Jumbobog (nr. 315), men også her løb jeg på problemer. Det tætteste man kommer på det smukke køn i Jumbobog nr. 1 er nedenstående billede.

Kilde: JB 1, side 151.

Det eneste man ser af kvinder i JB 1 er denne hånd! Fraværet af kvinder i Stella anatium er skræmmende og uforståeligt.

Dette forhold gjorde det unægtelig lidt svært at vurdere bryststørrelser! Jeg har derfor måtte brede mig over flere udgivelser (JB nr. 22, 27, 28, 29, 150 og 315). Eftersom studierne af bryster må baseres på visuelle undersøgelser (mig bekendt angives brysternes mål, vægt eller rumfang aldrig skriftligt i bladene?), må der udarbejdes kriterier for en indeksering af brysternes relative størrelse. I det følgende vil der blive opereret med to brystkoefficienter:

Bryst-talje koefficienten (BTK) som angiver bredden af et bryst i forhold til bredden af kvindens talje. En bryst-talje koefficient på 0,5 angiver således, at et bryst på sit bredeste sted er halvt så bred kvindens mave/talje.

Bryst-hoved koefficienten (BHK) som angiver rumfanget af et bryst i forhold til rumfanget af hovedet. En bryst-hoved koefficient på 0,25 angiver således, at kvindens bryst har en fjerdedel af hovedets rumfang.

Tilsammen viser de to koefficienter, om brysterne er store og frodige (høje koefficientværdier). Samtidig kan der skelnes mellem store bryster bundende i overvægt (relativ lav BTK i forhold til BHK) og bryster som fremstår store på trods af en slank kropsbygning (relativ høj BTK i forhold til BHK).

 

Brystkategorisering

På grundlag af store kvantitative studier af kvindernes attributter i den donaldistiske verden har jeg udarbejdet nedenstående fem brystkategorier, som i det følgende vil blive beskrevet:   

A.   Mammae minimales

          A1.   Mammae minimales planum (fladbrystede)

             A2.   Mammae minimales minorum (letbrystede)

 

B.   Mammae majores

              B1.   Mammae majores strittum (spidsbrystede)

              B2.   Mammae majores ballonum (kuglebrystede)

 

C.   Mammae maximales gigantum (barmfagre)

 

A1.     Mammae minimales planum (fladbrystede)

“Fladbrysterne”, hvor man slet ikke kan se bryster, optræder særdeles ofte i Andeby. Dette er særligt tydeligt blandt hovedfigurerne i reportagerne; f.eks. Andersine, Bedstemor And, Hexia de Trick og Minnie Mouse. Den store udbredelse i familien And kunne indikere, at flade bryster er arvelige.

Kilde:  JB 150, side 163.

Det klassiske eksempel på brystkategori A1 (mammae minimales planum, “fladbrystede”): Andersine And. En sød, men ikke ligefrem frodig pige...

 

A2.     Mammae minimales minorum (letbrystede)

Kategorien er kendetegnet ved små, men dog observerbare bryster. Findes overalt i hele Andeby og omegn, og må vel siges at være lidt kedelige, da man ofte kan have svært ved at se de kvindelige former.

Kilde: JB 315, side 204.

A2. Mammae minimales minorum, “letbrystede”. Selv om vinklen ikke er optimal (det er ikke usædvanligt), ses bryster her tydeligt på pigen t.v. Den nedringede bluse viser i øvrigt, at det ikke bare er en fold i tøjet. Faktisk er bryster af denne type så små, at man af og til kan blive i tvivl om deres reelle eksistens.

 

B1.     Mammae majores strittum (spidsbrystede)

Kategorien er kendetegnet ved tydelige og nydelige attributter. Brysttypen er den, som er tættest på det, vi kender i vores verden; ofte er de dog også større. Brysttypen er overraskende sjælden, men den er dog blevet meget mere almindelig gennem de sidste 10-15 år. “Spidsbrysterne” optræder i mange af Andebys sociale grupper, men ikke blandt hovedpersonerne.

Kilde: JB 150, side 153.      Kilde: JB 315, side 224.

B1. Mammae majores strittum, “spidsbrystede”. Heldigvis findes der også smukke og formtydelige bryster i Stella anatium – her to klassiske “spidsbrystede”.

 

B2.     Mammae majores ballonum (kuglebrystede)

Denne bryst- og kvindetype er (i forskningsmæssig sammenhæng, naturligvis!) særdeles interessant. Hvis vi skal drage paralleller til vor egen verden, kan disse kvinders kropsbygning bedst beskrives som kroppen fra en italiensk fotomodel, men med bryster og lår som Dolly Parton - eller måske mere korrekt som nøgenmodellen Jordan. Samtidig er der en tendens til, at denne kvindetype har en intelligens på niveau med blondinen fra tipsreklamerne.

Brystformen ses oftest hos superstjerner, rige frøkener og udseendefikserede babes. Ofte har disse kvinder mange penge, men også en stor sans for mode og deres sensuelle/sexuelle udstråling. Det er min klare overbevisning, at de pågældende kvinder ofte har fået foretaget brystforstørrende operationer. Dette har jeg ganske vist ikke kunnet duckumentere ved mine gennemlæsninger (mig bekendt optræder der ikke brystoperationer i Anders And & Co. (GrandjeAnd har opfordret mig til at lede videre)), men der er flere indicier: kvindegruppens store fokus på deres udseende, den unaturlige kropsbygning og endelig, at denne brysttype først dukker op relativt sent i donaldismen - omtrent samtidigt med udbredelsen af plastikkirurgi i vor verden. Der er tidlige undtagelser, men de er få.

Kilde: JB 315, side 108-111.  Kilde: JB 315, side 108-111.  Kilde: JB 315, side 108-111.

Eksempel på kategori B2. Mammae majores ballonum (“kuglebrystede”): Den lokale grevinde i Andeby og hendes high-society-veninder. Kropsbygningen er bioteknisk set ganske imponerende.

 

C.     Mammae maximales gigantum (barmfagre)

Disse ekstreme bryster ses ofte hos overvægtige midaldrende kvinder, en stor del af dem er desuden særdeles skrappe, hårdtslående og har sjove frisurer – hvad forklaringen så end er på det. Mange af kvinderne er også gift (som f.eks. Hilda herunder), så de har tilsyneladende ikke svært ved at få fat i mændene.

Kilde: JB 315, side 42.         Kilde:  JB 150, side 110.

Kategori C. Mammae maximales gigantum. To eksempler på frodige midaldrende kvinder.

 

Kvantitative studier af bryster i jumbobøger

Samtlige bryster i Jumbobog nr. 24, 27, 28, 29, 150 og 315 er blevet kategoriseret og optalt (se nedenstående tabel). Det skal bemærkes, at mange af det smukke køns repræsentanter i Andeby skjuler deres kvindelige attributter, tilsyneladende bevidst, og derfor ikke har kunnet indgå i undersøgelsen. Hvorvidt dette skyldes et pietistisk samfundsideal eller ej, er interessant, men ikke relevant her. I andre tilfælde er vinklerne i tegningerne i reportagen så uhensigtsmæssige, at det ikke er muligt at vurdere hvilke brysttyper, der er på spil. Man må derfor sørgeligt nok acceptere, at ikke alle donaldistiske bryster kan vurderes. Det gør sig særligt gældende i de ældste jumbobøger, hvorfor det undervejs blev valgt at gennemgå flere ældre jumbobøger.

I de ældre jumbobøger dominerer de små bryster. De større bryster, som B1 (spidsbrystede) og C (barmfagre) findes, men de ses kun sjældent. Dette ændrer sig tilsyneladende over tid: brysterne synes at blive større i de senere udgaver af jumbobøgerne! Hvorfor? Har de barmfagre kvinder gemt sig førhen? Eller er brysterne, gennem brystimplantationer, blevet forstørret? Vi ved det endnu ikke sikkert, men jeg er af den klare overbevisning, at en større forskningssatsning inden for området ville kunne bidrage med svaret. 

Brystkategori:

Jumbobog nr.

24

27

28

29

150

315

A1. Mammae minimales planum (fladbrystede)

2

2

3

3

10

5

A2. Mammae minimales minorum (letbrystede)

 

 

3

1

4

3

B1. Mammae majores strittum (spidsbrystede)

1

 

3

1

2

5

B2. Mammae majores ballonum (kuglebrystede)

 

 

 

 

 

6

C. Mammae maximales gigantum (barmfagre)

 

 

1

1

4

2

 

Konklusion

Den væsentligste konklusion må blive, at der er behov for flere kvantitative undersøgelser af bryster i Andeby og omegn. Nærværende oplæg har haft som mål at udarbejde en metode til studier af dette særdeles interessante og relevante forskningsfelt; det vil jeg mene er lykkedes, men det vil kræve meget større datamængder for at kunne drage statistisk sikre resultater. Jeg vil derfor over de næste år gennemgå samtlige jumbobøger, lommeænder og Anders And & Co. for at tælle og kvantificere brysterne i projektet B.A.D. (Bryster i Andeby Databasen) – perspektiverne er store og interessante, og jeg ser derfor frem til – på et senere seminar – at kunne bidrage med en fyldestgørende beskrivelse af de andebyske attributter. Tak.

 

 

Institut for Donaldistisk Sexologi

 

Afdelingen for Sexologisk Fysiologi 

 

 

 

 

 Det 6. Donaldistiske Seminar: Sex i Andeby

 

 

 

 

 

Retur til Akademiets forside 

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.