Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Afdelingen for Donaldistisk Zoologi

Om donaldistiske slangers kostvaner

af professor J.G.G. Jakobsen, Dansk Vicar Forbund (2004)

  Kilde: Vicar (1992) AA 15/1992

På nærværende akademis zoologiske afdelings website findes en (ellers) udmærket præsentation af de mest epokegørende donaldistisk-zoologiske studier i tysk forskning gennem tiden. Under afsnittet om phantasmalogi (læren om de donaldistiske søslanger) nævnes naturligt Herr Beykirchs opsigtsvækkende tese fra 1985 om, at de donaldistiske søslanger er vegetarer, hvilket skulle være forklaringen på, at Anders And er sluppet levende fra adskillige møder med repræsentanter for arten. Akademiets zoologer har tydeligvis ikke den store tiltro til denne tese, og slutter sig i stedet til de ligeledes skeptiske tyske zoologer, der bl.a. afviser tesen med, at “Søslangen skulle da også i givet fald være den eneste planteædende slangeart.

Jeg er hverken phantasmalog eller endog blot biolog, men efter min bedste overbevisning er sidstnævnte argument ikke holdbart. Ganske vist kender jeg - ligesom de etablerede donaldist-zoologer - ikke til planteædende slangearter i vor verden, men donaldismen rummer derimod flere eksempler på, at sådanne alternative kostvaner er endog særdeles udbredte blandt slangearterne på Stella anatium. I 1992 kunne den - ikke mindst i Dansk Vicar Forbund (DVF) - højt anerkendte donaldistreporter Vicar berette, at chefen for Andeby Terrarium fodrer stedets mangfoldige slangearter med noget så eksotisk som havregrød! Og dette gør han vel og mærke ikke for at genere dem, idet han af uransagelige årsager synes at holde af krybet. Slangerne selv modtager da også maden med store smil og forventningsfuld savlen. Jeg ved ikke hvordan slangerne i Københavns Zoo ville reagere på at få serveret havregrød i stedet for rotter og mus, men jeg ville nødig være den, der efterfølgende skulle ind og gøre buret rent.

Slangerne i Andeby Terrarium finder imidlertid tilsyneladende stor nydelse i kødløse delikatesser. Da de ved et uheld (naturligvis forårsaget af en vis Hr. And) slipper ud i det fri, varer det ikke længe, førend slangerne skaber kaos og panik ved en stor kagefest i Andeby Park. Det store opbud af kager får simpelthen slangerne til at gå amok, men til sidst lykkes det Grønspættekorpset at få styr på de kagespisende krybdyr.

Kilde: Vicar (1992) AA 15/1992

Nu kunne kritiske zoologer måske dertil anføre, at der er tale om slanger holdt i fangenskab, hvorfor deres kostvaner kan være helt forkvaklede og atypiske for donaldistiske slanger i almindelighed. Men imod en sådan tolkning taler et belæg fra italiensk donaldisme, hvor Massimo De Vita i 1970 kunne duckumentere, at slangerne i ørkenen uden for Andeby overfalder rejsende for at stjæle deres bønner! Da en sådan bønnestjæler kryber af med byttet (ledsaget af Anders’ ikke videre fromme ønske) kunne man dog muligvis også få den idé, at bønnedåsen skal bruges til en funktion svarende til klapperslangernes halespids.

Kilde: De Vita (1970) AT 165; EH 3/1976

Jeg vil med dette lille indlæg i den donaldistisk-zoologiske debat bestemt ikke hævde, at Beykirch har ret i sin phantasmalogiske tese, men man bør dog nok - med ovennævnte kildebelæg in mente - se på tesen med nye og mildere øjne, idet det i hvert fald herefter må være fastslået, at de donaldistiske søslanger i givet fald IKKE er de eneste ikke-kødspisende slangearter på Stella anatium.

 

Referencer:

Beykirch, B.B.B. (1985): “Neue Erkenntnisse über die von Donald Duck beschworene Seeschlange”, i ’Der Hamburger Donaldist’ nr. 49, s. 32-33. Dansk omtale på Afdelingen for Donaldistisk Zoologi.

Billedkildeforkortelser (fremkommer ved at placere cursoren på billedet):

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.