Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Institut for Donaldistisk Sociologi

Går Anders And med bukser?

af forskningsstipendiat N.H. Hanseand, SAD 2009

(Tidligere publiceret i Rappet nr. 13 (2009). Gengivet her med venlig tilladelse af forfatteren og Rappet.)

Kilde: P.L. De Vita & Martina (1969) AT 150

 

Mange forskere og lægmænd, der har studeret påklædningsvanerne i Andeby og omegn, har udtrykt forbavselse over et tilsyneladende paradoks i Anders Ands valg af benklæder: Til daglig går han bukseløs, men under visse omstændigheder finder han det nødvendigt at tildække (dele af) sin underkrop.

Dette kan selvfølgelig have rent fysiologiske årsager, såsom at han befinder sig i verdensrummet. Men denne forklaringsmodel er ikke fyldestgørende i alle situationer. Hvorfor tager Anders også badebukser på, når han kommer til stranden, hvor det må formodes, at han ikke er udsat for håndgribelige trusler som lufttomhed og interplanetarisk stråling?

Hidtil har forskningen opfattet denne opførsel som et udtryk for, at Anders ligger under for gængse samfundskonventioner: Når Andebyboere af andre dyrestammer tager badebukser på for at tildække deres genitaler, føler han et socialt pres for at gøre det samme, selv om ænders genitaler ikke er umiddelbart synlige.

Imidlertid bygger denne analyse på en forkert præmis, for Anders går faktisk med bukser til daglig! Se blot de to fotos (indledningsvis og nedenfor, red.), som tydeligt viser, at han har stukket hånden i lommen. At disse bukser ikke er blevet bemærket tidligere, må skyldes, at det drejer sig om et par hvide, kropsnære shorts (i stil med dem, som det danske fodboldlandshold bar i Sepp Pionteks tid). 

Kilde: P.L. De Vita (1970) TL 742; JB 27

Vi kan derfor konkludere, at Anders altid går med benklæder og blot skifter dem ud, når han er på stranden. Heraf følger samtidig, at han ikke gør vold på sine egne påklædningsvaner for at overholde omgivelsernes normer for, hvordan man bør klæde sig i kystnære områder. Hans iføring af badebukser skyldes simpelthen et ønske om ikke at gøre sine almindelige bukser våde i forbindelse med badningen.

Det er endnu for tidligt at sige, om denne nye opdagelse vil berede vejen for et paradigmeskift inden for den donaldistiske socialvidenskab. Men under alle omstændigheder understreger opdagelsen, at man aldrig må forfalde til at stole på etablerede ”sandheder” – heller ikke selv om alle har troet, at Anders And har gået uden bukser i 75 år.

 

Andre artikler på Sydnordisk Akademi for Donaldisme med relation med emnet:


Anvendte billedkildeforkortelser (fremkommer ved at placere cursoren på billedet):

  • AT 
  • JB
  • TL
  • : Almanacco Topolino
  • : Jumbobog
  • : Topolino (Libretto)

   

   

 

 

Institut for Donaldistisk Sociologi

 

 

 

 

 

Retur til Akademiets forside

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets  sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.