Sydnordisk Akademi for Donaldisme

The Annual Ludwig von Drake Award 2006

Ved Det 6. Donaldistiske Seminar afholdt i forbindelse med Akademiets julefrokost den 16. december 2006 blev de nominerede til den tredje uddeling af The Annual Ludwig von Drake Award præsenteret for den lærde forsamling i henhold til de allerede afgivne, skriftlige indstillinger. Herefter lod Akademiets rektor afsløre dette års dommerkomité, der bestod af følgende ved Akademiet velanskrevne forskere:

Efter at have fået forelagt præsentationerne og indstillernes begrundelser kunne dommerkomitéen i enstemmighed udpege dette års vinder af ALDA:

Christian Kjelstrup

Sydnordisk Akademi for Donaldisme vil hermed ønske forlagsredaktør og litteraturanmelder Christian Kjelstrup hjerteligt tillykke med hædersbevisningen, som vi håber han vil modtage i samme ånd, som den er givet, nemlig som en velfortjent, faglig anerkendelse af hans store, seriøse og succesfulde arbejde for udbredelsen af den akademiske donaldisme. Et diplom er afsendt til Oslo, hvor vi håber hr. Kjelstrup med stolthed vil lade det indramme og ophænge på sit kontor.

Nedenfor bringes den oprindelige begrundelse for indstillingen af hr. Kjelstrup, indgivet af dr. J. Gjøgsig, rektor ved Sydnordisk Akademi for Donaldisme:

En stor og glædelig ære er tilfaldet vort lille akademi. For nylig kunne vor kære og altid velunderrettede kollega, professor A.C. Sivand, bringe rektoratet i en tilstand af noget nær opstandelse, idet professoren fra vort nordlige broderland havde erfaret, at én af donaldismens allerstørste fædre, hr. Jon Gisle, i et nyt interview med et norsk tidsskrift var blevet fotografisk foreviget foran en computerskærm visende introbilledet til... Sydnordisk Akademi for Donaldisme!

Baggrunden for denne herlige ære kan tilskrives den internationalt anerkendte, norske litterat Christian Kjelstrup, der i et yderst vellykket resultat af progressiv, opsøgende journalistik (“Den andres andre”, i ‘Vinduet’ 2006:1, p. 40-45) har taget kontakt til selveste Jon Gisle, for dels at høre om dennes syn på Carl Barks (der som bekendt ikke behandles explicit i storværket Donaldismen fra 1973), dels for at spørge til hans syn på donaldister og den donaldistiske forskning. Efter at have givet donaldisterne som helhed et par sandheder med på vejen, blev fagets store mester spurgt direkte til Akademiet: »Hva med Sydnordisk Akademi for Donaldisme, har du sansen for dem?«, hvortil Jon Gisle svarede: »???«.

Som det fremgår af hr. Gisles svar, var han på dette tidspunkt ikke bekendt med eksistensen af vor beskedne forskningsinstitution, hvilket naturligt kan forklares med, at Akademiet (endnu) aldrig har været indstævnet for Arbejdsretten i Oslo, hvor Jon Gisle i dag beklæder et dommerembede. Hr. Christian Kjelstrup afbrød derfor på dette tidspunkt interviewet og gennem lån af dommerkontorets internetopkoblede PC-maskine præsenterede han hr. Gisle for SAD - hvilket i øvrigt beskrives meget smukt i artiklen, bl.a. med en ordret gengivelse af Akademiets formålserklæring, der endog tilskrives Brandes-lignende dimensioner! Også hr. Gisles reaktion under førstemødet med SAD beskrives levende (»Dommeren tar av seg brillene, myser - dette var nytt), og præsentationen afsluttes med denne anerkendende slutbemærkning fra mesteren: »...Det må jeg si.«. Jeg kan endvidere oplyse, at hr. Jon Gisle kort efter at dette interview fandt sted rettede henvendelse til Akademiet pr. email med en meget venlig hilsen, hvilket vi naturligvis er vældig stolte over.

Men ikke nok med det. Den dygtige reporter fulgte hr. Gisles ovennævnte kommentar op med følgende spændende spørgsmål: »Ble du inspirert nå, til å fortsette din donaldistiske misjon?«, og minsandten ikke om Jon Gisle viser sig positiv overfor tanken om en genudgivelse af Donaldismen - og muligvis endda med et nyt afsnit om retsvæsenet i Andeby! Vedholdende rygter i norsk donaldisme vil efterfølgende vide, at disse løfterige ord faktisk er på vej til virkeliggørelse. En andenudgave af mesterværket Donaldismen skulle angiveligt være planlagt til udgivelse allerede hen på sensommeren 2006!!!

Jeg vil med udgangspunkt i ovenstående sagsgennemgang hermed indstille hr. Christian Kjelstrup til ALDA-prisen 2006. Selvom han med sin publikation ikke ligefrem kan hævdes selv at have udøvet akademisk donaldisme (Kjelstrup indrømmer endda i en tidligere afhandling (en stil fra Smestad Ungdomsskole i 1988) ganske skamløst at have fremlagt mesterens forskningsresultater som sine egne), så må han stadig vurderes i exceptionel grad her at have bidraget til den akademiske donaldismes fremme udenfor fagets sædvanlige sfærer. På Akademiet alene kunne vi således (og til vor umiddelbare undren) konstatere en 10-dobling i besøgstallet på hjemmesiden i dagene omkring artiklens publicering. Af langt større værdi er dog den tilsyneladende konsekvens af interviewet, at Donaldismen nu ligger foran et revideret og udvidet genoptryk!

Det er mig afslutningsvis meget magtpåliggende at understrege, at selvom vi her på Sydnordisk Akademi for Donaldisme naturligvis er hr. Christian Kjelstrup særdeles taknemmelige for hans meget venlige omtale af vor institution og hans præsentation af SAD for hr. Jon Gisle, så er indstillingen bestemt ikke at opfatte som en kvasi-nepotistisk belønning for denne smukke gestus, men udelukkende møntet på hans handlingers generelle gavnlige effekt for vort fag.

 

Som bekendt er de omtalte rygter i mellemtiden blevet til glædelig virkelighed, idet Donaldismen her i efteråret er blevet udsendt af Gyldendal Norsk Forlag i en udvidet 2. udgave, der ikke blot som først stillet i udsigt har nyt at berette om lov og ret i Andeby, men også rummer nyt om næblængder og kvinder i donaldismen, foruden et nyt forord og et helt kapitel om donaldistbevægelsen siden 1973! Apropos næblængder, så vil redaktionen ikke undlade at bemærke, at hr. Kjelstrup siden interviewet og indstillingen nok engang har bevist sin evne til at opfange spændende nye impulser i nordisk kulturliv med udgivelsen af et atlas over næser.

På overstående baggrund kunne ALDA-komitéen kun tilslutte sig indstillerens ord, idet tals(m)anden endvidere ønskede at tilføje: »Dette er et eksemplarisk eksempel på konstruktiv, opsøgende journalistik, hvor prisvinderen ikke blot passivt refererer, hvad der sker, men selv aktivt med sit glimrende initiativ er med til at sætte en positiv udvikling i gang. En udvikling, der med Donaldismens genudgivelse må vække jubel i alle donaldistiske kredse i almindelighed, men også har bragt ny opmærksomhed på vort fag udefra. Vi er derfor alle hr. Christian Kjelstrup en stor tak skyldig.«

Reaktion fra vinderen:

Kjære generøse prisutdelere,

Jeg kvapp ikke lite da jeg tidligere i dag åpnet en konvolutt med flott logo, og et imponerende diplom med tilhørende fyldige begrunnelse åpenbarte seg.

Jeg er for øyeblikket like nedgravd i redaktørarbeid (manus) som Onkel Skrue er i penger, men vil gjerne med dette allerede nå uttrykke en foreløpig og stor takk overfor Akademiet og ikke minst fagjuryen, for den ikke ubetydelige ære og an(d)erkjennelse jeg er blitt til del. Så får jeg heller takke behørig og sende bildebevis senere når jeg får diplomet innrammet og opphengt på mitt kontor.

Imidlertid har jeg allerede kontaktet den store Gisle og meddelt det glade budskap, samt hans forlegger Gyldendal (Aschehougs hovedkonkurrent, men, isj, hva gjør man ikke for den donaldistiske sak) og foreslått tettere kontakt med Sydnordisk Akademi for Donaldisme - samt hvorfor ikke en utgivelse i begrenset opplag av Gisles 2. utgave i det sydnordiske land?

Selv er jeg kun en fusker i det donaldistiske fag, men hvis an(d)ledningen noen gang skulle by seg, hadde det vært en udelt glede å avlegge Akademiet et besøk.

Med ydmykhet og i stor takknemlighet,

Christian Kjelstrup

 

 

Intro til Annual Ludwig von Drake Award

 

         

Vinder af ALDA 2004 

 

Vinder af ALDA 2005 

 

 

 

 

Retur til Akademiets forside

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets  sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.