Sydnordisk Akademi for Donaldisme : Afdelingen for Gufologi

Om ænder og øjne - og Fætter Gufs mulige faderskabsforhold

af Mats Gullikstad, indlæg på Andeby Onlines forum (2003), gengivet med venlig tilladelse af forfatteren.

Dette er et spørsmål som opptar meg for tiden; hva er det med ender og øyne?

Når ender er små, har de runde øyne (som man ser på trillingene), og som voksne har de øyne som går helt ned til nebbet (mens gjess og halvender fortsetter å ha runde øyne). Dette virker greit, men som vi alle har sett i Rakker-Duck seriene, har Donald voksenøyne - og jeg skulle mene, at han da er på samme alder som Ole, Dole og Doffen. Også unge Skrue
(=Joakim) hadde runde øyne. Varierer dette fra and til and? Eller var det en genfeil som førte til Donalds voksne utseende allerede i barndommen? Det er også verdt å merke seg at Skrues søster Lillegull (=Hortensia) hadde "voksenøyne", mens Penny (=Andrea) hadde "barneøyne" (som sin mor).

Men hvis man ser bort fra dette mysteriet, så ville det vært gøy å visst hvordan overgangen fra barneøyne til voksenøyne ser ut... Det har vi aldri sett, og grunnen er kanskje, at onklene elle tantene låser dem inne til hele styggedommen er overstått, fordi det hele er for tragisk å se på.

I den første historien hvor Dollys (=Andersines) nieser Hetti, Netti og Letti (=Kylle, Pylle og Rylle) dukker opp (med den treffende replikken 'vi vil også se Blodspor i snøen!'), mener jeg å huske at de har nebb uten en fortykning på spissen, og det må bety at de er halvender, og en av foreldrene er en gås. Trolig faren. Det er jo også sannsynlig at Ole, Dole og Doffen (=Rip, Rap og Rup) er halvender, siden de ikke får voksenøyne i voksen alder, og det må bety at også deres far er en gås.

Det har jo vært diskusjoner på (det nu hedengangne, red.) Donaldistisk Forum om Dellas tenåringsgraviditet. Det kan jo tenkes at da Della var 14-16 år, så kom en omreisende gås til Andeby. Denne gåsen kan ha satt barn på Della, og nesten samtidig også satt barn på Dollys søster xxxx, som er moren til Hetti, Netti og Letti. Hvis dette er tilfelle, vil det si at Hetti, Netti, Letti, Ole, Dole og Doffen har samme far, nemlig en gås! Og hva om denne gåsen skulle vise seg å være Guffen?!

Rett etter trillingene er blitt født, blir Della sendt bort, og ungene blir boende på Bestemors gård sammen med faren, som blir gårdsgutt. Men etter hvert som guttene blir eldre, så skjønner Bestemor at hun ikke kan ha dem boende hos seg lenger, for tenk på alle ryktene og sladderen som kan oppstå hvis dette blir kjent! Bestemor setter seg ned og skriver et brev hvor hun dikter opp historien med kinaputten som gikk av under stolen til guttenes far, og moren som ikke orker å ha dem lenger. Bestemor undertegner med 'Della'. Hun sender dem til den mest passende slektningen hun har, nemlig barnebarnet Donald. Nå er det bare guttenes far igjen. Han er en stor kakemons, og bestemor begynner å blande noe rart i kakene hans, slik at han glemmer at han er far til Ole, Dole og Doffen. En bivirkning er at han blir svært lat og litt dum. I de senere historier virker Guffen litt mer oppvakt. Kanskje fordi Bestemor gradvis har sluttet med å dope ham ned, fordi minnet hans er ødelagt uansett?

Ja, dette er min teori...  Noen innvendinger?

Dette modige spørgsmål fik en mængde besvarelser af forskellig slags, strækkende sig fra Vegars uforbeholdne »Mats...du er et geni!« til kommentarer af en noget mere kritisk og skeptisk karakter. Især fandt skeptikerne det svært at forliges med det billede, der tegnedes af Bedstemor And, som en udspekuleret og manipulerende matriark, der ligger inde med arsenaler af stoffer med farlige psykiske virkninger.

Men Bestemor er en amerikansk gårdbruker. Det er ikke umulig at hun dyrker noe ulovlig og svært evnenedsettende i bakgården...

..forsvarede Gullikstad sig, men modererede senere - efter fortsat udtalt skepsis blandt hans landsmænd - denne del af hypotesen til:

Kanskje ikke bestemor dopet ned Guffen med vilje? Kanskje Guffen reagerer på sukker slik som andre reagerer på dop, og dermed blir svært lat og litt dum?

Den øvrige kritik gav Gullikstad følgende svar:

For det første; hvilken grunn er det til at HNL og ODD ikke er halvsøsken?
For det andre synes jeg det ikke er ekstemt merkelig at Guffen skulle være faren til nevnte trillinger.
For det tredje; bestemor forfalsket underskrifen fordi det var det beste for ODD, selv om det var dumt gjort av henne.

At Guffen og Della er tremenninger, ser jeg ikke som noe problem. Det er ikke mange som kjenner tremenningene sine.

 

Øvrige sider på SAD med gufologisk indhold:

 

Forskningscenter for Etnologisk Donaldisme

 

Center for Dellaforskning

 

 

 

 

Retur til Akademiets forside 

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.