Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Afdelingen for Donaldistisk Genealogi

Familien Ands stamtræ

- ifølge oplysninger fra Al Taliaferro, Carl Barks og Don Rosa

 Af professor P. Dam, De Danske Disney Undersøgelser (DDU) 2004

Denne artikel har det ambitiøse mål at samle Taliaferros, Carl Barks' og Don Rosas oplysninger om ændernes familiemæssige relationer til ét andestamtræ for Anders Ands nære familie. Opgaven er ikke uden problemer, da der tilsyneladende sjældent tales om dette emne. Forklaringen er sandsynligvis de mange skandaler om teenagegraviditeter, utroskab og familiemæssigt fjendskab, der synes at præge det løsslupne liv i Andeby og omegn.

Journalisten Don Rosa har ganske vist bragt mange oplysninger om familierelationerne i byen, men som det vil fremgå af denne artikel, kan han have overset kildemæssige problemer. Lad det derfor være sagt med det samme: Hvis jeg nogensinde har været det, bryder jeg hermed med fundamentalistisk rosaisme. Don Rosa er efter min mening den største Andeby-journalist i nyere tid, men selv hos ham må det vurderes, om hans historier er blevet censureret af censur-koncernen, og om hans kilder har været fyldestgørende. F.eks. vil jeg her vise, at han flere steder er i direkte modstrid med primære Barks-kilder, hvilket der naturligvis er en ganske naturlig forklaring på.

Forsøget på udarbejdelsen af det fælles stamtræ er trods vanskelighederne muligt. Flere steder har jeg dog selv måttet foretage vurderinger og skøn, så det skal ikke påstås, at det nye stamtræ er uden usikkerheder. Kritik er således meget velkommen. Selv fra dr. GrandjeAnd.

 

Taliaferros oplysninger

Taliaferro udarbejdede så vidt vides aldrig et stamtræ, men han kom med flere familieoplysninger. Oplysningerne om Fætter Guf og Bedstemor And er problematiske, da det er uvist, hvor bogstaveligt betegnelserne er. Der vil derfor her kun blive inddraget oplysningen op Della; Anders’ kusine, der sender Rip, Rap og Rup over til ham, da en kineser gik af under stolen på ungernes far. Dette er første gang ungerne præsenteres. Beretningen er fra 17. oktober 1937.

Kilde: Taliaferro (1937) 17.10.37; 365 DmAA

Kilde: Taliaferro (1937) 17.10.37; 365 DmAA

Men hvem er så Della? Tilsyneladende Anders’ kusine, men er hun også ungernes mor? Dette har fra starten været taget for givet af donaldister, og derfor har fundamentalistiske taliaferrister og barksister også længe været i krig. Barks beretter nemlig, at drengenes mor er søster – og ikke kusine – til Anders. Diskussionen er dog unødvendig, da der intet sted står, at kusine Della er moderen til RRR! Det er mere muligt – ja, endda sandsynligt – at hun som en god kusine bare har hjulpet familien, da ulykken indtraf.

Vi læser senere, da RRR skal hjem igen, at deres mor stadig lever, men hun omtales intet sted som ”Della”. Taliaferro påstår altså intet sted, at det er kusine Della, som er moderen til ungerne.

Kilde: Taliaferro (1937) 21.11.37; 365 DmAA Kilde: Taliaferro (1937) 21.11.37; 365 DmAA

Det kunne måske være interessant at inddrage flere af Taliaferros figurer og familieoplysninger, men det må vente til en anden gang. Lad os i stedet vende os mod den næste store reporter.

 

Carl Barks

Stjernejournalisten Carl Barks nævner spredt i hans historier flere familierelationer, og han udarbejdede – til eget privat brug – et stamtræ, for at kunne huske alle ænder og deres familiemæssige forhold. Det er tegnet i starten af 50’erne, men først udgivet senere i en artikel i The Carl Barks Library - set 6, side 476. Stamtræet indeholder mange spændende oplysninger, men bemærk, at der kun indgår de allermest centrale oplysninger; dvs. forhold, der forklarer relationen imellem RRR, Anders And, Fætter Højben (Gladstone) og Fætter Guf (Gus Goose). Tegningen er altså ikke beregnet til at beskrive hele familien, men kun lavet for, at Barks selv kunne overskue de vigtigste personer.

Ændernes stamtræ (version 1), udarbejdet af Carl Barks i starten af 1950’erne.

Bemærk også at RRR’s mor hedder Thelma! Efter mine oplysninger har Barks aldrig omtalt hende som ”Della”. Dette understreger, at kusine Della og RRR’s mor er to forskellige personer. Fætter Højben (Gladstone) er søn af Daphne og Luke the Goose, men de overspiste sig (åd de sig selv ihjel???) under en skovtur med gratis mad, hvorefter Højben blev adopteret af Goosetave Gander og Mathilda (Joakim von Ands søster). Gad vide hvilken sammenhæng der mon er mellem denne episode og Højbens berømte held? Var Daphne og Luke the Goose så dårlige forældre, at det var et held for Højben, at de åd sig selv ihjel???

Bemærk også at Fætter Guf kun er fjernt beslægtet med familien And; han er nevø af Bedstemor Ands svigersøn, altså ham der åd sig selv ihjel…

 

Don Rosa

I forbindelse med Don Rosas Her er dit liv, Joakim (eng.: The life and times of Scrooge McDuck) kontaktede han i 1991 Carl Barks for at få hjælp til at udrede de indviklede familieforhold. Carl Barks havde ikke længere sin skitse fra starten af 1950’erne, men udarbejdede i stedet en version 2 af ændernes familietræ. Dette var dog ikke uden problemer, for som Barks skriver i hans brev til Don Rosa:   

"My records are lost and my memory is defunct. About whether Goosetave or Goosetail was the name I gave to the gander who married Uncle Scrooge's sister is lost, too, in the senile fog of my recollection processes. I will vote for Goosetave. It sounds more North European, the natural home latitudes of ducks and geese."

Det nye stamtræ ses herunder. Det er altså udarbejdet mange år efter, at Barks stoppede med at rapportere fra Andeby, men dannede alligevel senere en vigtig del for Don Rosas arbejde.

Ændernes stamtræ (version 2), udarbejdet af Carl Barks marts 1991.

Det nye 1991-stamtræ er stadig forholdsvis minimalistisk, men adskiller sig på to punkter: Fætter Guf er her barnebarn af Bedstemor And (søn af en hidtil ukendt datter af Bedstemor And), mens fætter Højben ifølge det nye stamtræ har efternavnet ”Gander” efter hans biologiske far; ikke efter hans adoptivfar som i version 1. Men det må forventes, at den primære kilde fra 1950’erne har størst rigtighed. Barks siger jo selv i 1991, at han på dette tidspunkt har svært ved at huske, hvordan virkeligheden var i Andeby.

Barks får senere i 1991 tilsendt den oprindelige skitse fra 1950’erne og udarbejder i den forbindelse (april 1991) en version 3. Beklageligvis er denne aldrig udgivet, men Don Rosa får tilsendt en beskrivelse af den. (Uncle Scrooge Adventures No. 42)

Ud fra Barks’ stamtræer samt egne iagttagelser udarbejder Don Rosa følgende stamtræ:

"Donald Duck Family Tree (US)"

Ændernes stamtræ, udarbejdet af Don Rosa 1993.

Bemærk at RRR’s mor her omtales som ”Della”. Men dette er en 1990’er-opfindelse. Den første som omtalte ungernes mor med navn – Carl Barks – kaldte hende Thelma.

 

Sammenfletning af oplysningerne

Herunder ses mit forsøg på at sammenflette oplysningerne. Navne er farvet efter den reporter, som først omtalte personerne med navn:

Ændernes stamtræ, forsøg på sammenfletning af oplysninger fra Taliaferro, Carl Barks og Don Rosa. Dansk version.

Ændernes stamtræ, forsøg på sammenfletning af oplysninger fra Taliaferro, Carl Barks og Don Rosa. Engelsk version.

Det er altså muligt at sammenflette oplysningerne, men følgende problemstillinger skal dog nævnes:

- Der er to mindre uoverensstemmelser imellem Barks' version 2 stamtræ / Don Rosas stamtræ på den ene side og Barks' version 1 på den anden side. Jeg har valgt at følge den primære kilde fra 1950’erne: Fætter Højbens far hedder således Luke the Goose (ikke Goostave Gander), og Fætter Guf er ”kun” nevø af Bedstemor Ands svigersøn.

- Rip, Rap og Rups mor hedder Thelma; evt. med Dumbella som et mellemnavn, hvilket hun kaldes i en tegnefilm. Det er muligvis en sammentrækning af dette mellemnavn (Dumbella -> Della), som har givet hende øgenavnet Della.

- Hvem er kusine Della datter af? Jeg har to forslag: Andrea von And (Matilda McDuck) og den ukendte datter, som omtales i Carl Barks' version 2. Begge damer synes ifølge vores kilder ikke umiddelbart at have børn, men husk på, at ingen af stamtræerne har vist sig at være fuldstændige: De har kun vist dele af familien, hvorfor der nemt kan gemme sig flere hemmeligheder i familien And. Dette gør også, at mine to forslag kun er gætværk. Måske er der en helt anden og meget mere kompleks forklaring.

Som sagt i starten af denne artikel: Kritik og forbedringsforslag er meget velkomment! For mysteriet om Familien And og von And er langt fra opklaret...

 

Kommentar til professor Dam fra dr. Gjøgsig

Dette er en efter min mening særdeles interessant nytolkning af et gammelt problem. Taliaferrister og barksister kan endelig bringes sammen efter årtiers splittelse! Det er dog samtidigt et alvorligt brud med den rosaistiske opfattelse for Dem, professor Dam, som jeg kan frygte for, om De magter at gennemføre, når det kommer til stykket. Men fra den gamle rektor skal her lyde en indtrængende opfordring til Dem om at fortsætte forskningen ud af dette spor, der ligner den mest lovende drejning i Dellaforskningen gennem mange år!

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.