Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Institut for Donaldistisk Sexologi

Fri sex i Andeby?

“Freie Lieben in Entenhausen”, artikel af Gangolf Seitz i ’Der Hamburger Donaldist’ nr. 20 (1979) s. 9,

refereret af dr. don. J. Gjøgsig (SAD).

Kilde: Branca (1990) AA 48/1990

Gangolf Seitz satte spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet kan tillade os at overføre småborgerlige adfærds- og familienormer fra efterkrigstidens USA og Vesteuropa til Andeby: »Wer sagt denn, daß das “Entenhausener Universum bürgerliche Gesellschaft ist”?« Ifølge Herr Seitz har de primære kilder faktisk meget lidt at berette om sådanne forhold, hvorfor det er yderst betænkeligt at bedømme de andebyske familiemønstre ud fra menneskelige vesterlandske normer. Som eksempel foreslog Seitz at vende blikket imod den vestafrikanske stat Sierra Leone, hvortil han hævdede at have en del kendskab. Her levede man ifølge Seitz i storfamilier uden monogame ægteskaber, hvor mænd og kvinder forplantede sig på kryds og tværs, så det snart sagt var umuligt at udrede de præcise biologiske familieforhold. Derfor blev familiens ældre generation uden skelnen tituleret “fædre” og “mødre”, mens folk af (formodet) samme generation kaldtes “brødre” og “søstre”. Nu hævdede Herr Seitz trods alt ikke, at samme storfamiliemønster nødvendigvis også havde udbredelse i Andeby, selvom man må erkende flere umiddelbare lighedspunkter i tituleringsformerne. Blot ønskede han at gøre gældende, at når der selv blandt mennesker levende i samme tidsalder kan konstateres så store familiemæssige adfærdsforskelle, er det vel næppe rimeligt uden videre at projicere efterkrigstidens euro-amerikanske menneskenormer over på den donaldistisk-anatide livsform i Stella anatium. 

Kilde: Chris Schever (1985) HD 50

Har familiekulturen i Andeby lighedspunkter med visse vestafrikanske stater med fri sex inden for storfamilierne? Forslaget stilles indirekte af den tyske an(d)tropolog Gangolf Seitz og kunne måske finde støtte i ovennævnte belæg (som det vel næsten er unødvendigt at anføre IKKE er formidlet til os via de officielle Disney-licenshavere...).

Andeby behøver med andre ord slet ikke at være så borgerligt som traditionelt antaget. Men hvorfor har Barks og andre store reportere så ikke viderebragt mere uddybende oplysninger om byens eventuelle særegne familiekultur? Årsagen var ifølge Seitz - naturligvis - censur. Man skal således huske på, at de store mestre virkede i en tid, hvor McCarthy-ismen hærgede i USA, og hvor man naturligvis ikke ville tillade beskrivelser af et samfundssystem baseret på en så udtalt grad af sexuel frihed - og da slet ikke i skrifter rettet på den brede folkemasse og ikke mindst dennes letpåvirkelige ungdom. Gangolf Seitz opfordrede derfor sine kollegaer i den donaldistiske sexologi til at se på kilderne med friske og fordomsfrie øjne. Dette gjaldt ikke mindst for genealogerne: »Hier wartet eine harte, aber verdienstvolle Arbeit, die jedem aufstrebenden Donaldisten eine echte Herausforderung sein sollte 

Kilde Barks (1952) WDC 140; AA 2/1953

 

Anvendte billedkildeforkortelser:

  

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.