Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Institut for Donaldistisk Sexologi

Anmeldelse af:

“SCORE-ANDEN”

Anmeldt af professor P. Dam, Costa del Sol, Andalusien (2005)  

SCORE-ANDEN (2005)

Forord ved rektor:

Akademiet har til sin overraskelse og glæde modtaget livstegn fra den ellers nu gennem et år forsvundne professor Dam i form af nærværende afhandling/anmeldelse, der er tilgået Akademiet i en krøllet, brun, underfrankeret prøvekonvolut med poststempel fra den andalusiske solkyst i Sydspanien. Afsenderen, der hævder at være professor Dam, har ikke vedlagt nogen forklaring på sin mystiske forsvinden, og en kommission under ledelse af dr. GrandjeAnd er nedsat for at undersøge, om der vitterligt er tale om den ægte professor Dam eller en postulant (eller som dr. GrandjeAnd udtrykker det, »en anden postulant!«). Indtil dette er afgjort, skal Akademiet anbefale at fokus rettes imod anmeldelsens interessante indhold og de tilhørende opstillede teser.

Gennem de sidste par år har xxxxxx-koncernen udsendt en række udgivelser i mammutbogsformat, hvor reportagerne er en blanding af både genudgivelser samt hidtil ukendte. For entusiastiske donaldister er dette naturligvis lettere frustrerende, da man ikke kan nære sig for at købe dem, selvom der er flere reportager, som man allerede har læst... Det positive ved denne ellers uetiske salgsstrategi er dog, at det dermed blive muligt at udgive temanumre, hvor man kun følger andebyborgernes færden og genvordigheder i forhold til ét bestemt problem. Og den seneste semi-genudgivelse – med den ungdommelige titel SCORE-ANDEN – beskæftiger sig i den grad med et af andebyborgernes store problemer: Kærligheden.

Hvad fortæller udgivelsen da om ændernes kærlighed? Ja, umiddelbart og tilsyneladende er kærlighedslivet i Andeby meget puritansk og uskyldigt. Kærlighedshistorierne kræser primært om tre kampe: Kampen for at få den man elsker, kampen for at holde konkurrenter væk fra sin kæreste (den vender vi tilbage til senere) og kampen for at opdrage sin kæreste. Umiddelbart synes det kropslige / sexuelle ikke at spille en rolle, men det må være censuren, der spiller ind dér: At den fysiske tiltrækning og den fysiske drift er til stede, kan ses ikke særligt langt under overfladen. F.eks. reagerer de mandlige figurer ofte på en tiltrækkende kvinde med tungen ud af munden / næbbet: 

SCORE-ANDEN s. 106 SCORE-ANDEN s. 147 SCORE-ANDEN s. 332

SCORE-ANDEN indeholder i øvrigt en af de dårligste censureringer af en sexuel akt i Andeby! Ved en djævelsk genial plan får Mary Moseand overbevist Joakim von And om, at han kun kan helbredes af hende ved hendes ”behandling” – en ”behandling” som altid starter på skødet af hende og som tager én time hver dag i en længere periode... Vi ser ganske vist aldrig, hvad der foregår bag de tonede ruder i campingvognen, men det kræver nu heller ikke meget fantasi for at kunne gætte det.

SCORE-ANDEN, s. 369

Lad os nu se på et af de tilbagevendende temaer i kærlighedsreportagerne: Kampen for at holde konkurrenter væk fra sin kæreste. I vores verden snakkes der meget om det monogame kærlighedsliv (én kæreste/ægtefælle hele livet) og det seriemonogame kærlighedsliv (flere kærester afløser hinanden, men der er altid kun én ad gangen). Dette er muligvis også det ideelle i Andeby, men virkeligheden er en ganske anden. I Stella Anatium er – som jeg vil kalde det her – det parallelle kærlighedsliv dominerende: Man har en kæreste, men man flirter, forelsker sig og har måske kortere forhold ved siden af. Dette kan ikke kaldes utroskab, som det kendes i vores verden, for selvom kæresten ikke ganske accepterer det, vender de altid tilbage til hinanden. Og samtidigt er det kendetegnende, at begge parter har parallelle kærlighedsliv: Mickey/Minnie, Anders/Andersine, Klaus Krikke/Nora Malkeko osv. Det tætteste vi kommer på det andebyske kærlighedsliv i vores verden er måske de ”åbne” forhold, der eksisterede i 60’erne og 70’erne. 

Den reportage, som bedst viser det parallelle kærlighedsliv i SCORE-ANDEN, er Et kort spil om held. Andersine får besøg af sin gamle veninde Andrine, og Anders og veninden falder hurtigt for hinanden – i hvert fald er der en stor fysisk tiltrækning. Lad os springe ind i historien:

SCORE-ANDEN, s. 333 SCORE-ANDEN, s. 334 SCORE-ANDEN, s. 335

Andersine bliver selvfølgelig sur, men det interessante er, at hun på intet tidspunkt overvejer at slå op: Hun overvejer kun, hvordan hun kan få Anders tilbage i sin fold. Muligvis er forklaringen, at hun ikke selv er bedre? I hvert fald nævner hun senere: 

SCORE-ANDEN, s. 337

En interessant variant af det parallelle kærlighedsliv er, hvad jeg her vil kalde ”Det parallelle dobbeltmonogame kærlighedsliv”. Det bedste eksempel herpå er Nora Malkeko, som dog meget beklageligt ikke optræder i SCORE-ANDEN. Nora har i reportagerne fra Andeby til tider et fast forhold til Klaus Krikke. I andre reportager kommer hun derimod sammen med Fedtmule. Men udover, at hun har disse to ”faste” forhold, holder det hende ikke tilbage fra at lægge op til andre andebyborgere. Nora er i sandhed en interessant og varmblodig kvinde.

Andersine kommer måske tæt på Nora, da hun kommer fast sammen med Anders, mens hun sideløbende regelmæssigt flirter og tager på skovtur med Højben (alt efter hvem der vinder stråtrækningen...). Dertil har hun flere gange set andre andebyborgere. Men der kan dog ikke være tvivl om, at Anders er hendes livs kærlighed. Det viser såvel SCORE-ANDEN, men også en række andre reportager. Andersine er trods alt tættere på det parallelle kærlighedsliv end på det parallelle dobbeltmonogame kærlighedsliv. 

Skematisk fremstilling af de omtalte typer af kærlighedsliv i Andeby

Sammenfattende må SCORE-ANDEN betegnes som en god og blandet reportage af kærlighedslivet i Andeby, og den fortjener 4 ud af 6 ænder. Særligt for yngre donaldister giver den et godt indblik i det problematiske forhold mellem kønnene i Stella Anatium. Det største kritikpunkt er faktisk, at Nora Malkeko ikke optræder i udgivelsen; kærlighedskvinden over dem alle! At man kan udgive en bog med kærligheden i Andeby som tema uden hende, er for mig fuldstændigt uforståeligt og utilgiveligt.

Til gengæld var det for mig tankevækkende, hvor stor et dametække Joakim von And tilsyneladende har ifølge SCORE-ANDEN. Jeg vil derfor her slutte af med en scene, hvor det faktisk er lykkes Mary at lokke (læs: tvang med økonomiske undertoner) Joakim helt op på kirkegulvet! Speciel romantisk kan man nu ikke kalde ham... 

SCORE-ANDEN, s. 253

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.