Sydnordisk Akademi for Donaldisme & Center for Klassisk Donaldisme

Respekt, Egmont!

kommentar af dr.don.clas. Jacobinus GrandjeAnd, CKD 2005. 

Guderne skal vide, at vi på Center for Klassisk Donaldisme - såvel som det øvrige Sydnordisk Akademi for Donaldisme - ofte uddeler drøje hug og spidse kommentarer til udgiverne af vort højt elskede kildemateriale. Men når så samme udgivere retter nogle af de påpegne fejl eller ligefrem ved eget initiativ gør nogle rigtig gode ting, så bør de kritiske røster vendes til ros af en ikke mindre rungende karakter.

Dette indlæg er en sådan ros. Det kunne som sådan alene gælde den flotte og ambitiøse (gen)udgivelse af Carl Barks’ Samlede Værker (i daglig donaldistisk tale allerede døbt CBSV), en yderst velkommen samlet, ucensureret og fornemt opsat publicering af den store mesters reportager fra Andeby, der uden tvivl vil få stor betydning for den fremtidige donaldistiske forskning.

Men det er i virkeligheden en anden Egmont’sk handling, der har sendt undertegnede til tasterne i en sjældent positiv stemning: Fejringen af Al Taliaferros 100 års-fødselsdag i AA 35/2005. For det første varmer det en inkarneret klassisk-donaldists hjerte at se, at den rette respekt og anerkendelse også ydes donaldismens andre store mestre end Barks alene. For det andet - og forskningsmæssigt set endnu vigtigere - er det særdeles positivt (denne gang) at konstatere en udgivermæssig trofasthed imod det oprindelige kildemateriale.

Jeg refererer - nok engang - til den berømte scene i den unge Anders’ hjem, dateret til 17. oktober 1937, hvori Anders modtager et brev fra Kusine Della, der annoncerer Rip, Rap og Rups visit splitsekunder førend det banker på døren, Anders får elektrisk stød gennem dørhåndtaget og efterfølgende gives en spand vand i hovedet: Nevøerne er ankommet!

Brevet fra Della ved den danske førsteudgivelse i 1978 (365 dage med Anders And). Den oprindelige amerikanske ordlyd er: » Dear Donald: I am sending your angel nephews Huey, Dewey and Louie, to stay with you while their father is in the hospital. A giant firecracker exploded under his chair. The little darlings are so playful. I hope you enjoy them. Your cousin, Della.«

Som de fleste donaldister vil vide, er det en efterhånden i sig selv klassisk diskussion, hvordan Anders’ kusine kan være mor til samme Anders’ nevøer? Dette umiddelbare genealogiske problem er udførligt behandlet andetsteds her på Akademiet (Center for Dellaforskning), hvor mange donaldister - tilsyneladende sammen med de officielle Disney-repræsentanter - i nyere tid har fulgt Don Rosas tolkninger og ladet Della være Anders’ søster. Dette er ikke stedet for at genoptage denne gamle anatid-genealogiske diskurs, MEN uanset hvad man måtte mene derom, fremmer det i hvert tilfælde IKKE den seriøse forskningstilgang, når man fra udgivernes side tyr til decideret kildeforfalskning ved nyudgivelser af det gamle materiale - såsom vi beklageligvis oplevede det i jubilæumsbogen i anledning af Anders Ands 70 års-jubilæum, hvor det famøse brev fra 1937 nu pludseligt er underskrevet “Din søster Della!”

Brevet fra Della ved dansk genudgivelse i 2004 (Anders And - 70 år). Della er nu blevet til Anders’ søster. “Kineseren” er endvidere blevet til et “kæmpestort kanonslag” og bortset fra det genealogiske aspekt er oversættelsen i 2004 faktisk mere i tråd med den amerikanske originaltekst end forgængeren.

Da vi på Center for Klassisk Donaldisme hørte, at Egmont i AA 35/2005 atter ville publicere de klassiske, taliaferristiske søndagssider fra tiden omkring RRR’s første ankomst hos Hr. And, skal jeg indrømme, at der lød mangt et suk og blev udtrykt bange anelser for, at vi nu nok igen ville høre fra Anders’ “søster”. Men nej, til stor glæde ser vi, at vore bekymringer blev gjort til skamme og at man i verdens væsentligste ugeblad Anders And & Co. holder sig til den ægte vare. Med alle de problemer og udfordringer det giver de donaldistiske forskere. Tak for det, Egmont - og respekt!

Brevet fra Della ved seneste danske genudgivelse (AA 35/2005). Hun underskriver sig nu atter som Anders’ kusine, mens ordlyden i øvrigt fortsat er som i 2004-udgaven. Det kan faktisk ikke blive bedre!

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S (respekt!). Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.