Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Center for Dellaforskning

Den fortiede skandale i Andeby (part II):

Don Rosas svar - og professor Dams...

Efter at være blevet gjort bekendt med professor Dams opdagelse, har Don Rosa givet følgende forklaringer på de matematiske uoverensstemmelser. Det første forhold gælder den scene, hvor Hortensia skælder Joakim ud: »Hvad bilder du dig ind, Joakim?! Hvor vover du at behandle os sådan, når vi ikke har set dig i 27 år?« Eftersom de sidst så hinanden i Afrika i 1909, konkluderede Dam, at scenen måtte udspille sig i året 1936 (± 1 år).

Don Rosa kunne imidlertid svare, at dette var en oversættelsesfejl i den danske udgivelse: »The Danish text is incorrect. My original text was "23 years". I see that I had that scene very carefully dated to 1909 + 23 = 1932.« 

Det andet omstridte forhold foregår jf. handlingen i 1947, hvor Anders siger om sit kendskab til Onkel Joakim: »Jeg har kun set ham én gang...da jeg var yngre end jer!«

Her erkendte Don Rosa, at han havde begået en fejl: »THAT was my fault. I had intended that Donald was about the same age in 1932 that HD&L are in the "current" stories, about 12. That story was taking place in 1947, several years earlier than the "current" stories. I had intended to have him say that he had been a bit "older", not a bit younger. I confused myself!«

Afslutningsvis slog Don Rosa fast for os, hvilken alder Della ifølge hans opfattelse havde ved mødet i 1932 og i 1940, hvor Rip, Rap og Rup ifølge Don Rosa er født: »Della's age in 1932 = 12. Della's age in 1940 (HD&L's birth) = 12 + 8 = 20.«

 

Professor Dams kommentarer til Don Rosas svar

Siden udgivelsen af min artikel ”Don Rosa og den fortiede skandale i Andeby” har jeg været udsat for en sand hetz fra alle sider. Selv mine indlæg på Donaldistisk Forum er blevet fjernet!! Denne kommentar til Don Rosas svar vil derfor blive holdt i en hidtil uhørt politisk korrekt tone i det håb, at den denne gang går igennem censuren.  (Akademiet har valgt at offentliggøre professor Dams omstridte replik på Don Rosas svar af hensyn til forsknings- og ytringsfriheden, dog med enkelte omformulerede eller bortfjernede passager af hensyn til Akademiets protokol for sober og ikke-injurierende sprogbrug.) 

Don Rosa hævder altså, at Della ikke var omkring 11 år, men derimod 20 år! For det første skal det slås fast med syvtommersøm, at uenigheden ikke skyldes regnefejl fra min side; årsagen er to påståede fejl i ”Her er dit liv – Joakim”. Den ene pga. en pinagtig fejl i oversættelsen til dansk (23 er blevet oversat til 27), mens den anden angiveligt skyldes en fejlformulering fra Don Rosa selv.

Og hvad er mit svar til disse påstande? Det er ikke muligt! Det er en del af en konspiration!  (oprindelig formulering fjernet af SAD : Det antydes, at visse mediekoncerner i USA og Danmark skulle have interesse i at skjule eksistensen af den af professor Dam hævdede teenagegraviditet i Andeby.)  Og det kan bevises! Ifølge Don Rosas svar skulle Rip, Rap og Rup være født i 1940, men ungerne dukker første gang op den 17. oktober 1937:

Striben er tegnet af reporteren Taliaferro, og selvom man selvfølgelig kan diskutere hans kildeværdi, kan der ikke være tvivl om, at ungerne har eksisteret i 1937. Hvordan skulle han ellers have kendskab til deres eksistens? Fået et syn? Eller rejst frem i tiden, set ungerne, rejst tilbage til 1937 for så at tegne dem i striben? Næppe!

Lad os i stedet vurdere de to fejlpåstande i Don Rosas svar.  (oprindelig formulering fjernet af SAD.)  Faktisk giver 23 år mere mening end 27 år, da Della i så fald har været ca. 15 år. Dvs. mindst 13½ og max. 16½ jævnfør de matematiske usikkerheder beskrevet i den oprindelige Della-artikel. I denne alder er det naturligt, at Della har været kønsmoden, om end det stadig er en meget ung alder, og hun har f.eks. ikke kunnet være gift. Hvordan 23 har kunnet blive oversat til 27 er dog et mysterium for mig. Har oversætteren  døjet med visse sproglige problemer (oprindelig formulering ændret af SAD) ?

Den anden påståede fejl er ganske enkelt umulig! Dels fordi ungerne jo allerede dukkede op i 1937, dels fordi jeg anser det for usandsynligt, at Don Rosa har begået en fejl! Men hvad er forklaringen da på ordlyden i hans svar? Vi må i skrivende stund operere med 3 muligheder:

  1.  (oprindelig formulering fjernet af SAD : Det mere end antydes, at Don Rosa skulle være blevet presset af visse mediekompagnier til ovenstående svar og de angivne dateringer, alt sammen for at skjule sandheden omkring tidspunktet og omstændighederne ved Dellas graviditet. Ligeledes refereres til det i donaldistiske kredse vedholdende rygte om, at Don Rosa skulle være nægtet adgang til at afsløre identiteten af Rip, Rap og Rups fader.) 

  2. Den anden mulige forklaring på den fejlagtige påstand om, at Anders i 1932 skulle have været ældre i stedet for yngre end ungerne var i 1947 dukker frem, når man ser nærmere (og kildekritisk) på <[slettet]>  (den resterende del af punkt 2 er klippet helt ud af Akademiets udgave af professor Dams svar. Bortfjernelsen skyldes altså ikke Akademiets indgreb, men havde vi kendt formuleringen, var den sikkert også blevet redigeret eller fraklippet.) 

  3. <[slettet]>  (det samme gælder hele punkt 3. Akademiet er ikke helt utilbøjelig til at mistænke professor Dam selv for at stå bag denne "censur" af selviscenesættende årsager. I modsat fald har han virkelig noget at have sin paranoia i...) 

Vi donaldister forlanger ikke meget: Vi beder kun om at få sandheden, hele sandheden og kun sandheden!! Vi ved, at  visse mediekompagnier (oprindelig formulering ændret af SAD)  er under pres fra den højreradikale og konservative bølge i USA og her i Norden, og vi ved, at moralisterne og de politisk korrekte folk efterspørger ”god og sund underholdning”. Men sandheden kan ikke dræbes eller ties ihjel! Della har efter al sandsynlighed været en letlevende teenager med et naturligt forhold til sine drifter, men vejen frem er ikke at benægte det. Vi må acceptere, at det er sket, og derefter diskutere, hvorfor det gik, som det gjorde. Først da kan vi forstå, hvorfor teenagegraviditeten skete, og først der kan vi advare mod lignende hændelser og – måske – forhindre, at noget lignende sker igen.

 

   

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.