Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Center for Dellaforskning

Don Rosa og den fortiede skandale i Andeby

af professor P. Dam, de Danske Disney Undersøgelser (DDU) 2003

Da Don Rosa i 1991 begyndte sit arbejde med storværket "The life and times of Scrooge McDuck", indførte han flere hidtil uhørte begreber i ande-universet: bl.a. døden, tiden og endda sexualiteten. Selvom det sidstnævnte (desværre) ikke blev decideret vist, var det stadigvæk første gang man læste, at det var muligt at formere sig i Andeby. Tidligere havde ord som "mor" og "far" været bandlyst i byen, hvor drengene som en naturlighed boede hos deres onkler og pigerne lige så naturligt boede hos tanterne. Enhver fremadskridende udvikling i parforholdene mellem hovedpersonerne eller antydning af graviditet var utænkelig.

Man kan med god ret kalde Don Rosa "fundamentalistisk barksist", da han godtager alle udsagn fra Carl Barks - uanset hvor minimale og obskure de end er - for eviggyldig sandhed. Til gengæld anser han ikke de andre forfattere/tegnere for noget: hverken de tidligere forfattere, som Barks bygger videre på eller de senere som videreudvikler det barksistiske univers. Don Rosa forsøger således ud fra de mange oplysninger, som Carl Barks igennem tiden har bragt om Joakim von And, at sammenstykke det til et helt livsforløb og tilføjer selv alle de manglende oplysninger, som Barks ikke har udtalt sig om.

På mange områder kan man også kalde Don Rosa for realist, og han forsøger at tilpasse de forskellige perioder i Joakims liv ind i historiske perioder: f.eks. fastsætter han Joakim til at være født i 1867, og på samme måde får alle vigtige begivenheder årstal hæftet på sig. Her kan man selvfølgelig argumentere for, at en and på 130-140 år ikke er realistisk...

Anders Ands forældre: Rapmus And og Hortensia von And. Det første romantiske møde…

Et andet område, hvor Don Rosa forsøger at tilpasse andefamilien til den virkelige verden, er i afsløringen af de forskellige "missing links" i ændernes stamtræ. Alle de aldrig omtalte mødre, fædre (på nær ungernes) og søskende blev for første gang præsenteret. Vi møder både Joakims forældre, oplever Anders' forældre tale om deres kommende barn, og ser Anders' søster, som senere får ungerne. Og det er her - hvis vi går i dybden - at vi støder på den måske største skandale nogensinde set i Disney-universet: Teenagegraviditeten! Det er lidt af et regnestykke, så hold jer fast, mens vi guider jer igennem:  

Joakim tager sammen med bl.a. Anders' mor til Afrika i 1909, og de ser ikke hinanden igen før 27 år efter, dvs. i 1936. På det tidspunkt er Anders og hans søster Della (som senere bliver mor til ungerne) født.[1] 

Joakim von And introduceres for sine søskendebørn Della og Anders i 1936. Hans familiære interesse er dog ikke imponerende.

Det ses tydeligt, at Della og Anders er jævnaldrende. Næste gang Anders ser hans onkel er i 1947, og da er ungerne blevet født og flyttet ind hos ham. Vi kender hverken Anders', Dellas eller ungernes alder, men Anders siger i 1947: "Jeg har kun set ham (Onkel Joakim) en gang... Da jeg var yngre end jer!" Lad os sige Anders og Della er tvillinger og at ungerne var samme alder i 1947, som Anders var i 1936, så må Della have været 11 år, da hun fik Rip, Rap og Rup... ! ! !

Anders' første møde med Onkel Joakim i 1936.

Det matematiske bevis er som følger:

1) X+Y=Z               

- X er alderen på Della, da hun fik ungerne

 - Y er alderen på ungerne i 1947

 - Z er alderen på Anders og Della i 1947

Da vi siger, at Anders var samme alder i 1936, som ungerne var i 1947, er Z = Y + 11 (11=1947-1936)

2) X+Y = Y + 11

3) X = 1l

Den retroperspektive tidsanalysemodel. De tre årstal 1909, (1936) og 1947 nævnt direkte eller indirekte af Don Rosa er markeret med pile i tidslinien. De med gråt markerede linier viser den tidsmæssige usikkerhed, der når den opsummeres bliver til +/- 1½ år. Della har således været mellem 10½ og 12½ år, da hun fik ungerne. Usikkerheden opstår, fordi der kun angives hele år og årstal.

Da alle de omtalte år evt. kan være rundet henholdsvis op eller ned, er det teoretisk muligt, at Della har været 12½ år. Men det er jo stadig en meget tidlig alder. Hun har f.eks. været for ung til at blive gift! Var dette den virkelige grund til, at Della bortadopterede ungerne til Anders? Vi må huske, at det i 1940'ernes borgerlige Andeby stadig var en stor skam, at få børn uden for ægteskabet… Og hvem var ungernes far? Hvorfor er han den eneste slægtning, som vi ikke er blevet introduceret for? Var han en soldater-sjover, der bare skulle have lidt lir, inden han tog tilbage til fronten for at bekæmpe nazi-Tyskland?

 

Noter:

[1] Don Rosa omtaler Rip, Rap og Rups mor som Della, hvilket jeg ligeledes vil fastholde i denne artikel. Det er dog et omdiskuteret emne, men diskussionen om Rip, Rap og Rups mors navn samt hendes familiemæssige relation til Anders, er ikke en del af denne artikel. Her fastholder jeg Don Rosas holdning: hun hedder Della og er søster til Anders.

 

   

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.