Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Institut for Donaldistisk Sexologi

Erotik og sexualitet i Andeby

“Erotik und Sexualität in Entenhausen”, af Klaus Grütz i ’Der Hamburger Donaldist’ nr. 33 (1982), s. 16-17.

Oversat og kommenteret af dr. J. Gjøgsig (SAD).

Kilde: Barks (1946) WDC 67; DTGDD 20

Det er i forskningen ofte blevet hævdet, at på områder som erotik og sexualitet hersker der en udtalt grad af forkrampethed i Andeby. Med hensyn til Anders vil jeg gerne modbevise denne påstand og i stedet med vedlagte billeddokumentation godtgøre, at Anders så sandelig “lægger an(d) på damerne”, som man siger.

Jeg henviser til en beretning, hvori Anders med sine venner er taget ud for “at plukke smørblomster”. Allerede vendingen “plukke smørblomster” giver mistanke om, at der kun er tale om en undskyldning for at “gemme sig i buskene”.[1]  Anders har tydeligvis udset sig en ung blondine.

Kilde: Barks (1946) WDC 67; AA 25/1956

Hans første indladende tilnærmelsesforsøg, der modtages yderst velvilligt af den pågældende dame, viser med al ønskelig tydelighed, at det på ingen måde handler om smørblomster.[2]

Kilde: Barks (1946) WDC 67; AA 25/1956

At der imellem de to allerede nu eksisterer en indre indforstået orientering imod sexuelle handlinger beviser det næste billede. Anders går nu mere direkte til værks: »Skal vi ikke klatre op ad Kegleklippen - De og jeg? Måske er der smørblomster deroppe?«[3] Hvortil frøkenen svarer: »Det kan jeg bestemt ikke forestille mig, men det er alligevel en fortryllende tanke. Hihihi.«[4]

Kilde: Barks (1946) WDC 67; AA 25/1956

Som det fremgår af billedet, er Kegleklippen [5] en aldeles nøgen klippe, hvor der med 100 procents sikkerhed ikke findes smørblomster.[6] Af frøken Gyldenloks svar fremgår det ligeledes tydeligt, at når hun alligevel begiver sig derhen med Anders, er det ikke for at plukke smørblomster.[7]

Nej. Begge ønsker de tydeligvis at begive sig bort fra resten af gruppen og hen til Kegleklippen, hvor de kan være sikre på, at ingen af de andre vil søge efter smørblomster. (Idet vi her gør den antagelse, at de øvrige medlemmer af gruppen ikke er lige så hæmnings- og skamløse som de to.) På næste billede ser man Anders og frøken Gyldenlok klatre op ad Kegleklippen.[8]

Kilde: Barks (1946) WDC 67; AA 25/1956

Man bemærker, at Anders kækt har skubbet sin hue helt frem i panden og begærligt (smile, smile) stirrer på frøken Gyldenloks iøjnefaldende bagparti. Anders: »Deroppe kan vi sidde i læ og muntre os med at snakke om smørblomster.« Anders taler således ikke længere om smørblomster i botanisk forstand, når han vil “muntre sig” med smørblomster sammen med frøken Gyldenlok. (Hans virkelige hensigter viser sig allerede på næste billede.) Den nu begyndte regnbyge kommer således Anders ganske tilpas, idet den giver ham en undskyldning for at rykke tættere på frøken Gyldenlok (ved f.eks. at “beskytte hende imod regnen” ved at lægge armen om hende og trykke sig ind til hende osv., små tricks, som læserne kun kender alt for godt).[9]

Kilde: Barks (1946) WDC 67; AA 25/1956

Sammenfattende kan det konstateres, at på blot fire billeder er det lykkedes Anders at føre frøken Gyldenlok fra blomsterplukning til horisontalt leje på et afsondret sted. Frøken Gyldenloks beredvillighed til at videreføre aktiviteterne er ganske tydelig. Uheldigvis sætter naturen en fæl streg i Anders’ regning, da det efterfølgende bjergskred selvsagt helt spolerer den indtil da opbyggede erotiske stemning.

Af de her fremførte beviser fremgår det efter min mening klart, at hverken Anders eller frøken Gyldenlok lider af sexuelle hæmninger. Tværtimod, begge bevæger de sig - selv efter vor tids frie sexualnormer - yderst hastigt og direkte imod målet, det fuldbyrdede samleje, hvilket alene forhindres ved indtrædelsen af en naturkatastrofe.

Da Anders grundlæggende er en ulykkesfugl, er han naturligvis desværre også uheldig i denne situation. Han når ikke frem til målet, det ligger simpelthen ikke til ham.

Et andet eksempel.

Ikke blot ville det være forkert at kalde Anders sexuelt hæmmet, er scheint sogar ein ausgesprochener Wüstling zu sein.[10] Som supplement til sit faste forhold med Andersine synes han således at søge sexuelle kontakter til andre kvinder. Også hvad angår relationen til Andersine fremstår det ofte påståede forkrampede sexualforhold tvivlsomt. Følgende billeder beviser efter min mening entydigt, at Anders ikke kun plejer neutrale kontakter til Andersine, men derimod også erotisk-sexuelle kontakter. Han laver en aftale med Andersine og reserverer derpå en bænk i parken. Også her må det antages, at Anders har et klart formål i tankerne med denne reservering (fra kl. 7.30 til 9.00 om aftenen).[10a]

Kilde: Taliaferro (1947) YD 47-01-27; WDC 116

Hvorvidt Anders denne gang har held med sit forehavende ligger uden for vor viden, da det som bekendt altid er lykkedes Anders at holde sin sexualitet i yderste diskretion. Dette er da også nødvendigt for ham, da han åbenbart har forhold til flere kvinder kørende samtidigt. I et lille samfund som Andeby kan Anders naturligvis ikke tillade folk at vide besked med hans parallelforhold. Vi ved alle hvilke vanskeligheder noget sådan ville kunne medføre (Andersines skinsyge over for Anders er således ofte blevet dokumenteret), f.eks. slag med håndtaske i hovedet o.lign. Desuden ville den slags afsløringer stille Anders’ moralske habitus i et noget tvivlsomt lys og kunne skade hans økonomiske karriere.[11]

Sammenfattende må jeg på baggrund af min forskning konkludere, at sexualiteten i Andeby langt fra lider så trange og hæmmede kår, som man finder i mange andre byer. Under alle omstændigheder er Anders absolut ingen sexual-neurotiker. På dette forhold må jeg erklære mig uenig med Olaf Oldigs.[12] Jeg kan således ikke støtte Olaf Oldigs påstand om, at Anders altid skjuler sin underkrop i ophidset tilstand. På billederne af Anders i selskab med frøken Gyldenlok på Kegleklippen er han tydeligvis sexuelt opstemt. Dog må man give ham, at han her meget udspekuleret kun lader sig afbilde med det ene ben dækkende for eventuelt synlige genitalier, hvorved ophidselsen ikke lader sig afsløre på billedet. Til gengæld synes Anders på ingen måde at føle behov for at skjule sin sexuelle ophidselse over for frøken Gyldenlok. I alle de af Olaf Oldigs fremlagte billedeksempler skjuler Anders da også kun sin eventuelle ophidselse for mandspersoner. Når han er sammen med kvinder, viser han derimod ganske ugenert sin opstemthed frem.

Jeg er dermed af den mening, at Anders’ sexualitet er ganske normal. Han skjuler sexuelle spændinger og ophidselser for fremmede, akkurat som Olaf Oldigs har påvist, men hvem ville ikke gøre det? Heller ikke vi løber da normalt rundt med åbne bukser. Overfor sine kære og veninder præsenterer Anders sig derimod åbent og utildækket. Om Anders har en sexuel neurose, kan en sådan faktisk alene finde begrundelse i hans evindelige uheld, der sandsynligvis ofte afholder ham fra fuldbyrdelse af de i hans udsigt stillede samlejer. Der sker formentlig en betydelig fysisk og psykisk ophobning af sexuelle spændinger i Anders, hvilket kan være forklaringen på hans voldsomme raserianfald og vredesudbrud (alternativ udløsning, så at sige).

Kilde: Taliaferro (1936) ZD 36-11-08; 365 DmAA

Da Anders imidlertid også ofte udviser usædvanlig træthed og dovenskab, må det antages, at han i sådanne perioder lykkes at få udlevet sin sexualitet med diverse medspillerinder.

Kilde: Taliaferro (1951) ZD 51-12-23; AA 5/1958

 

Oversætterens kommentarer :

[1] tysk:in die Büsche schlagen zu können”. På dansk er det bedst ækvivalente udtryk vist “at knække anemoner med nakken”. Extra interessant er det i den forbindelse at mærke sig, at der i den danske oversættelse netop er tale om anemoner og ikke smørblomster!

[2] eller anemoner.

[3] I den danske udgave afslører Anders yderligere sine hensigter, da han understreger, at det skal være De og jeg helt alene”.

[4] På dansk udtrykker hun sig mindre poetisk, men viser til gengæld ironisk potentiale, idet hun mener, at de jo kan kravle derop - for udsigtens skyld - Ti-hi!. Bemærk i øvrigt, at blonde unge frøkener fniser forskelligt på tysk og dansk.

[5] tysk: Nadelzinne, “Nåletinden”.

[6] endsige anemoner.

[7] Bemærk i øvrigt, at frøken Gully Gyldenlok på tysk bærer det for donaldistiske etnologer og sociologer interessante navn Fräulein von Schwan, der altså indikerer, at hun ikke blot er adelig, men også er en svane. Af international interesse kan det bemærkes, at frøken Gyldenlok/Fraülein von Schwan på amerikansk hedder miss Swansdown-Swoonsudden, og således langt henad vejen bekræfter indtrykket fra tysk donaldisme af såvel aristokratisk social baggrund som svanelig (eller ’svansk’) etnisk herkomst. I den pågældende amerikanske udgave har hun imidlertid farvet håret ildrødt, og her er det hverken smørblomster eller anemoner, der eftersøges (eller hævdes eftersøgt), men derimod kodrivere (eng.: cowslips). Denne vaklen imellem blomsterarter undergraver kun yderligere hele skovtursalibiets troværdighed.

Kilde: Barks (1946) WDC 67; CBL 8

[8] Oversætteren vil gerne benytte lejligheden til her at udtrykke sin beundring over anatide kvinders evne til at bestige lodrette klippevægge iført højhælede sko - uden mindste tegn på besvær eller brok.

[9] Her må vi som danskere nok for én gangs skyld erkende, at den ellers med rette højt besungne fru Sonja Rindom er kommet lidt til kort i sin oversættelse i forhold til hendes tyske kollega dr. Erika Fuchs. De danske kælenavne “frøken G.G.” og “hr. A.A.” er temmelig tamme i forhold til de tyske Fräulein von Schwänchenog liebes Donaldchen. Retfærdigvis bør det dog anføres, at den danske ordlyd er betydelig tættere på den amerikanske udgaves.

Kilde: Barks (1946) WDC 67; TGDD 20  Kilde: Barks (1946) WDC 67; CBL 8

Den amerikanske forkortelse af frøkenens navn giver i øvrigt visse uheldige associationer, hvilket dog bestemt ikke synes at afskrække Anders. Finder vi mon her en bekræftelse af bl.a. dr. Gans’ diagnose af fascistoide tendenser hos vor helt?

[10] Oversætteren har her valgt at bibeholde den originale tyske formulering, da begrebet ein ausgesprochener Wüstling” kun fattigt lader sig fordanske til “en udtalt libertiner”. På alle sexologers vegne vil jeg derfor snarest tage kontakt til Dansk Sprognævn og opfordre dem til at indføre et ækvivalent dansk ord for Wüstling.

[10a] Beretningen (YD 47-01-27) har ifølge COA Inducks aldrig været udgivet i Danmark, hvorfor akademisterne må tage til takke med denne lidt uskarpe amerikanske udgave bragt i WDC 116.

[11] Præcis på dette punkt har oversætteren lidt svært ved at følge herr Grütz’ argumentation. Anders har næppe på noget tidspunkt haft en økonomisk karriere, som afsløringen af en rask lille affære kunne ødelægge - med mindre sexualitet vitterligt ER strengt forbudt i Andeby som påstået af den sexual-neutrale skole, og han simpelthen ville blive smidt på byporten. Frygten for Andersines temperament og håndtaske virker mere forståelig.

[12] Olaf Oldigs lancerede i Der Hamburger Donaldist nr. 32 en opsigtsvækkende tese angående grunden til, at Anders And altid pludselig bliver blufærdig med hensyn til sin ellers normalt nøgne underkrop, når han har været i vandet.

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.