Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Afdelingen for Andelogi

Anders Ands alder - og Dellas

Af dr. J. GrandjeAnd, Center for Klassisk Donaldisme (November 2003)

Mange steder kan man læse, at Anders And blev ”født” (hvilket er et tåbeligt ord at bruge om en and) i 1934, hvilket selvfølgelig er noget vås. I 1934 havde han sin første optræden i de donaldistiske kilder, men akkurat ligesom Rip, Rap og Rup heller ikke blev “født” den 17. oktober 1937 (eller endnu værre, som Don Rosa hævder, i 1940), så havde Anders tydeligvis allerede et par år på gumpen inden sin debut. Det interessante spørgsmål for den andelogisk-donaldistiske forskning er derfor, hvor gammel Anders var på tidspunktet for sin mediemæssige debut - og dermed hvornår han kom ud af sit æg. Anders' klækningsår er således af vital betydning for studiet af den andelogiske livsudvikling og aldringsproces.

Derfor er det med stor glæde, at jeg her kan forkynde, at Center for Klassisk Donaldisme (CKD) nu igen har gjort en stor opdagelse. Gennem studier af ur-taliaferristisk kildemateriale er det lykkedes os at finde ikke blot året, men formentlig også den omtrentlige dato for Anders Ands klækning. Det epokegørende kildebelæg, der blev offentliggjort første gang i amerikansk donaldisme den 18. maj 1939, skildrer en fødselsdagsscene hjemme hos Familien And, og det er tydeligvis Anders selv, der er fødselaren, idet han skal puste lysene på lagkagen ud. Og ved et enestående held er det faktisk muligt at optælle lysene med særdeles stor sikkerhed til 10; Anders And fyldte altså 10 år i 1939!!!

  Kilde: Taliaferro (1939) 18-05-39; EDD 2

Ved hjælp af CKD’s avancerede computerprogrammer har vi gennem indviklede højmatematiske regnemetoder, som jeg her skal spare læserne for, regnet os frem til, at det må betyde, at Anders kom ud af ægget engang i foråret 1929. Det betyder, at han var knap 6 år, da vi introduceres for ham af Gottfredson som umoden lømmel sidst i teenagealderen, godt 7 år, da han fik sin egen udgivelsesrække i august 1936 præsenteret af Taliaferro, og omkring 8½ år, da han modtog Rip, Rap og Rup for første gang i efteråret 1937 - og omkring 11½ år, da han møder Andersine i november 1940.

Kilde: Taliaferro (1940) 04-11-40; EDD 3

Der er ikke blot tale om en opdagelse af enorm betydning for den generelle andelogiske udviklingsforskning, der synes ligeledes at være tale om en bombe under professor P. Dams omstridte bidrag til Dellaforskningen. Hvis det ellers er rigtigt, som professor Dam hævder, at Della har været omkring 11-12 år, da Rip, Rap og Rup kom til verden, er det hermed bevist, at der intet odiøst behøver at være ved det. Det er præcis samme alder, at Anders falder pladask for Andersine, og ingen af de to kan som bekendt betegnes som ællinger eller under den kriminelle lavalder. Jeg har længe plæderet for det fuldstændigt urimelige i ukritisk at projicere menneskealdre over på det andelogisk-donaldistiske livsudviklingsforløb, og nu foreligger endelig beviset. 11-12 år er efter alt at dømme en fuldstændig normal alder for donaldistiske ænder at søge sig en partner for livet og stifte familie i.

 

Åhhh… ikke nu igen…

Kommentar fra professor P. Dam, De Danske Disney Undersøgelser (indgået til redaktionen 07.11.2003)

Først vil jeg lykønske dr. GrandjeAnd for langt om længe at forholde sig til de aldre og årstal, jeg for efterhånden lang tid siden dokumenterede i forhold til Della. I stedet for at benægte fakta begynder han nu i det mindste at forholde sig til dem. 

Men selvom der altså trods alt sker fremskridt, halter det dog stadig meget for GrandjeAnd. Nu er han gudhjælpemig begyndt at påstå antallet af lys i de voksnes fødselsdagskager er lig deres alder! Jamen, jamen… Det er da kun tilfældet for børnenes kager… Ved de voksen-fødselsdagskager, der bliver lavet – specielt et fænomen i Amerika – sætter man kun et symbolsk antal på. Dette er naturligvis også tilfældet ved Anders’ kage!

   My <b>Birthday</b> <b>Cake</b>.jpg

Mød to mænd på henholdsvis to og et år…? Kagen til venstre er til ”far” og ikke til den lille pige.

I øvrigt ville der være en række problemstillinger, hvis GrandjeAnd virkelig havde ret:

1) Ungerne skulle i så fald være voksne allerede i midten af 40’erne! Eller tiden skulle være gået i stå inden da.

2) Ænderne skulle i så fald følge en anden aldersmæssig udvikling end ”humanuiderne”. Dette er der intet, der tyder på: børnene går i blandede skoleklasser, i de blandede ægteskaber (de få der findes) bliver hver parterne gamle og endelig X

3) Onkel Joakims alder må i 1940’erne og 1950’erne være mindst 70-80 år, da han f.eks. var aktiv som guldgraver i Alaska / Canada. Hvis ænder - som du indikerer – ældes dobbelt så hurtigt som alm. mennesker, ville det være forholdsvis usandsynligt…

Og jeg kan blive ved… GrandjeAnd har endnu en gang produceret en svag og reelt udokumenteret teori. Endnu en urigtig konklusion byggende på få udvalgte kilder, som tilfældigt passer ind i hans kram.

 

Replik til professor Dam fra dr. GrandjeAnd (indgået til redaktionen 13.11.2003)

Ak ja! Man fristes til at gøre overskriften på forrige indlæg til sine egne ord, hvilket jeg dog ikke vil nedværdige mig til. Endnu engang har professor Dam afsløret sig ude af stand til at forholde sig konstruktivt til videnskabelig og sober donaldisme udført på baggrund af grundige og seriøse kildestudier - termer, der endnu synes at optræde som fremmedord på De Danske Disney Undersøgelser.

Som en konsekvens af sit mangelfulde kendskab til donaldistiske forhold må professor Dam atter bygge sin argumentation op på observationer fra den menneskelige verden. Herfra mener han at vide, at man - specielt i USA (hvorfor det så skal være relevant, endsige interessant?) - på fødselsdagslagkager til voksne kun sætter "et symbolsk antal lys" i. Denne påstand mener han herpå at kunne dokumentere med et par slørede fotografier, hvor han i øvrigt søger at overbevise os om, at de to lys i kagen på billedet til venstre er til ære for den ubarberede mandsperson og ikke den ca. 2-årige lille pige. Selv hvis denne udokumenterede påstand skulle være korrekt, beviser den jo ingen verdens ting. Hvad der foregår i den menneskelige verden, kan ikke antages som bevis for tilsvarende forhold i det donaldistiske univers. I den arkæologiske donaldisme, professor Dam, arbejder vi med DONALDISTISKE KILDER!!! Præsenter os for ét eneste donaldistisk kildebelæg for brugen af "symbolske antal lys" i voksne personers lagkager, og fri os fra flere snapshots fra familiealbummet!

Noget andet er, at professor Dam (også) synes at have misset hele idéen bag symbolske antal. Når man eksempelvis kan finde på at sætte 5 lys i en lagkage til en 50-årsfødselsdag, så symboliserer hvert lys ét tiår, og hermed sparer man ikke blot på kagestørrelsen og lagkagelysene, man undgår samtidig en forhøjet præmiepolice til brandforsikringen. Når professor Dams familie kun har sat ét lys i den lille kage på billedet til højre, er symbolværdien en anden; her skal det enlige lys simpelthen bare symbolisere, at den skrabede lille dejklump forestiller en festlig fødselsdagslagkage, og når professor Dam måtte nøjes med en sådan til en af sine seneste fødselsdage, hænger det tydeligvis sammen med skrappe diætkrav fra hans læge . En "kage" af den størrelse har jo simpelthen ikke plads til meget mere end et enkelt lys. Det er i den henseende da kun sympatisk, at hans mor ved samme lejlighed har fortalt ham, at "et symbolsk antal lys er helt normalt på fødselsdagskager til voksne mænd", men det gør det jo ikke nødvendigvis til sandhed. Jeg beklager, at måtte ødelægge denne tiltalende illusion for professor Dam. Men for at vende tilbage til symbolværdien, så ligger det jo i selve begrebet, at lysene rent faktisk symboliserer noget. Ét lys i en kage symboliserer enten en 1-årsfødselsdag eller bare én fødselsdag, 5 lys i en kage kan symbolisere enten en 5-årsfødselsdag eller en 50-årsfødselsdag (alternativt fem samtidige fødselsdage, hvilket dog er mindre ofte set i konditorbranchen). Men hvad symboliserer 10 lys? Hvorfor bruge så mange lys, hvis det bare skal symbolisere en fødselsdag? 100 år er Anders næppe, og tilbage er dermed for mig at se kun det oplagte svar fra begyndelsen: De 10 lys symboliserer 10 år!

Imidlertid har også mere seriøse kritikere (se nedenfor) sat spørgsmålstegn ved sikkerheden i lysbeviset, og med tanke på min ovennævnte efterlysning af donaldistiske belæg for brugen af et symbolsk antal lagkagelys, så kan mine kritikere jo også med en vis ret afkræve mig et tilsvarende donaldistisk belæg for brugen af et aldersækvivalent antal lagkagelys. På Center for Klassisk Donaldisme er vi gået i gang med at krydstjekke arkiverne, og skulle nogle af forummets læsere kende til belæg for det ene eller andet forhold ved donaldistiske lagkager, så hører jeg meget gerne derom. Jeg vil ikke stille mig totalt afvisende overfor muligheden af andre forklaringer, og objektivt set må spørgsmålet vel regnes for uafklaret, men eksistensen af en lagkage for Anders i 1939 med 10 lys i er et uomtvisteligt faktum, og min tolkning synes mig fortsat at fremstå som den mest sandsynlige og logiske. Hvis professor Dam vil skabe berettiget tvivl om denne tolkning, udfordrer jeg ham til at præsentere os for donaldistiske belæg for anderledes lagkagetraditioner i Andeby eller for at Anders beviseligt ikke kan have været 10 år i 1939.

Afslutningsvis opstiller professor Dam tre kritikpunkter, som han mener, jeg bør forholde mig til.

1. Rip, Rap og Rup skulle dermed være voksne engang midt i 1940'erne, eller tiden må være gået i stå inden da. Som det blev diskuteret på tidsseminaret (Det 3. Donaldistiske Seminar om "Tiden i Andeby"), er det faktisk slet ikke usandsynligt, at de donaldistiske ænders aldringsproces ER gået i stå omkring 1940, hvilket dog ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at tiden som helhed er gået i stå.

2. Et særegent livsudviklingsforløb for de donaldistiske ænder er sådan set hele grundtanken bag min fremsatte teori. Jeg ved ikke, hvad professoren forstår ved "humanuiderne", men han tænker muligvis på det som i tysk forskning betegnes som den kynoide artsgruppe, altså de halvt hunde- , halvt menneskelignende væsner, der udgør flertallet af befolkningen i Andeby? Mig bekendt kender forskningen intet til det kronologiske forløb af de donaldistisk-kynoide arters livsudviklings- og aldringsproces, men professoren er da velkommen til at bringe sådanne forskningsresultater på banen, som han måtte have kendskab til. Men uanset hvem professor Dams "humanuider" måtte være, har jeg svært ved at se, hvorfor det skulle være et problem, at de ikke aldres i samme hastighed som de donaldistisk-anatide arter?

3. Her afslører professor Dam igen, at han ikke magter at slippe sin grundløse og vanvittige forestilling om, at ænderne i Andeby er en slags mennesker. Det næste han kommer og påstår er vel, at Andeby er en kommerciel fabrikation, hvor ænderne blot er en skønlitterær og opdigtet projektion af mennesker - at det hele er en social konstruktion??? Så lad mig sige det én gang til: Ænderne i Andeby er IKKE mennesker! En fortid som guldgraver i Klondike skulle indikere en alder ved introduktionen i 1947 på 70-80 år? Måske, hvilket jeg ikke anser for et problem, men heller ikke nødvendigvis korrekt. Hvornår gravede Joakim guld i Klondike? Professor Dams (tidligere) guru, Don Rosa, har henlagt affæren til det store Gold Rush i 1897. Her vil jeg end ikke gå ind i en ellers rimelig debat om, hvorvidt Joakim nødvendigvis var i Klondike i netop 1897, om Klondike i det donaldistiske univers er identisk med Klondike i det menneskelige univers, og om 1897 i den donaldistiske tidsregning er identisk med 1897 i den nuværende menneskelige? Lad os for en stund følge professor Dam og se bort fra alle disse forbehold, og konstatere, at Joakim von And gravede guld i Klondike 50 år før den famøse jul på Bjørnebjerg. Hvis Joakim havde samme alder i 1897, som Anders har i 1940, hvilket vel ikke er en helt urimelig antagelse, så skulle han ifølge min teori være udklækket 10-11 år tidligere, dvs. omkring 1886-87 (og dermed ca. 20 år senere end hævdet af Don Rosa, i øvrigt). Han kan dermed have været 60-61 år i 1947. Er det forbløffende gammel i forhold til hans udseende? Efter Barks' (og såmænd også Don Rosas) skildring af Joakim anno 1947 ligner han faktisk en gammel knark, som målt i menneskeår er betydeligt ældre end 61 år - måske snarere de af Dam foreslåede 70-80 år.

Kilde: Barks (1947) OS 178; CBJ      Kilde: Barks (1948) WDC 98; AA 6/1949

Joakim von And ifølge Barks ved den amerikanske førstegangsoptræden i 1947 (til venstre i dansk udgave) - og ved den danske førstegangsoptræden i 1949 (til højre).

Men, men, men. Den andelogiske aldringsforskning er endnu i sin spæde start, og ingen har endnu kunnet sige, hvordan ændernes vej gennem voksendommen til deres livs sidste dage foregår - eller hvor hurtigt den foregår. Med sine mekaniske regneprincipper antager professor Dam tilsyneladende, at når en donaldistisk and kan blive voksen på omkring 11-12 år, så må "ét andeår" svare til to "menneskeår", og en and på 80 år skulle da svare til et menneske på 160 år - hvilket professoren betegner som forholdsvis usandsynligt. Nuvel, lad os hente et eksempel fra denne menneskenes verden, som professor Dam primært synes at kunne forholde sig til. Lad os f.eks. vende blikket imod to andre æglæggende artsgrupper, nemlig sumpskildpadderne og ara-papegøjerne. Ifølge zoologerne kan sumpskildpadder rask væk blive op imod 100 år, mens araerne i fangenskab når en alder af 70 år. Da disse dyr samtidig bliver voksne i en alder af henholdsvis 8-10 og 3 år, "ældes de" altså ifølge professor Dams regnestok henholdsvis omkring dobbelt så hurtigt og seks gange så hurtigt som mennesker - hvorved en 100-årig sumpskildpadde altså skulle svare til et menneske på 200 år, og en 70-årig ara til et menneske på 420 år!! Usandsynligt? Måske, men ikke desto mindre et faktum, om man følger professorens "logik".

Den har grund til at se træt ud, skildpadden. Ifølge professor Dams regnestok kan den nå en alder, der svarer til 200 menneskeår.

Hvis professor Dam nogensinde vil kunne gøre sig forhåbninger om at forstå livet i det donaldistiske univers, må han altså prøve at gøre op med sit snæversyn, og indse, at ænder ikke er mennesker! Skulle han derefter komme på nogle seriøse kritikpunkter eller bidrag til den videnskabelige donaldistiske forskning, hører vi meget gerne fra ham igen. Indtil da vil jeg nøjes med at konstatere, at det nok sværeste argument i hans kritikpunkter at gendrive, er afslutningen på punkt 2: »..og endelig X.« Her kommer selv mine argumenter til kort.

Jeg vil dog afslutningsvis opfordre kollegaer og læsere til at bære over med professor Dam, der tilsyneladende stadig ikke er kommet sig ovenpå skuffelsen over, at Don Rosa kunne affærdige hans store opdagelse omkring Dellas alder som en gemen oversættelsesfejl! Man kunne måske have forventet, at den nyvundne mulige støtte til professorens udregninger fra min seneste opdagelse af Anders' klækningsår ville have fået en mere positiv modtagelse hos ham, men nej; professorens kommentarer giver kun alt for tydeligt indtryk af en fortsat bitter mand, hvis akademiske egenproduktion da også synes at være gået helt i stå. Lad os alle håbe, at vi engang i fremtiden atter må se den produktive side af professor Dam.

 

Kommentarer til dr. GrandjeAnd i Gæstebogen

Vegar:

Nå har jeg lest det om at Donald ble klekket ut i 1929, og det stiller jeg meg ærlig talt nokså skeptisk til.

Jeg synes DRs 1920 høres veldig bra ut. I så fall var Donald ca. 14 da han danset rundt i sin husbåt på Calisotas floder, 15 da han terroriserte naboene i Museby, 20 da han møtte Dolly og rundt 30 da han hadde sin barksistiske storhetstid. Passer ikke det, da?

 

Mats:

Jeg mener det er rart at en ti år gammel and har ansvaret for tre viltre andunger, kjører bil, eier sitt eget hus og har en jobb.

Men la oss tenke oss at myndighetsalderen i Andeby er mellom 15 og 20 år, og at antall lys på bursdagskaker viser hvor mange år bursdagsbarnet har vært myndig. I såfall vil kake-teorien gjøre Anders/Donald til 25-30 år, som etter min mening stemmer så meget bedre.

 

Simen:

Jeg må legge til at jeg synes det er eller VAR sannsynlig at Andebyverdenen har samme vanlig levealder som menneske-verdenen. FKS: i en Carl Barks historie " back to the klondike" som var skrevet på 50-tallet blir det vist at Skrue Mcduck/Joakim var med i gullrushet i Yukon og da måtte han være over 70 år. Vanlige ender lever ikke så lenge.

Et annet " argument " jeg kommer med er at Hvis Doald hadde vært rundt 20 år i 1939 , så er det vel ikke helt naturlig å ha 20 lys på kaka? En annen mulighet er at Taliaferro bare tegnet et tilfeldig nummer med lys på kaka, og ikke tenkte noe særlig over Donalds alder, men hvem vet?

Her er jeg enig med Mats: at en på ti år skulle ha ansvaret for TRE nevøer og i tilleg kjøre bil,og ha jobb, ha kjæreste er meget rart. Men jeg tror også at det bare var et tilfeldig nummer på kaken og at det ville stemme bedre at Donald var rundt 20 år. OG det er meget vanlig ( ihvertafall i norge og ikke ha riktig antall lys når man er mer en 12. Og når jeg ser på den kaken som Donald hadde ti lys på sier jeg: Kaken er jo stappfull av lys allerede, ville det vært PLASSS til flere???

I blad nr 23 fra 1999 på slutten av fødselsdags-historien har Donald NULL lys på kaka si men på forsiden av bladet har han faktisk ( som på det bilde du fant) TI lys, i nr 23 fra 2000 har han ELLEVE lys, og i nr 23 fra 2001 fikk han ikke kake men mange SIGARETTER , i nr 23 fra 2002 fikk han ( igjen) NULL lys på kaka, på forsiden til nr 23 fra 2003 fikk han SYV lys på kaka, og på " fødselsdagsklubben" inni det samme bladet ( det er et bilde) smiler han mot en kake med SEKS lys.

Min Konklusjon er denne: I Andeby Har man bare et TILFELDIG nummer med lys på kaken sin.

 

Svar fra dr. GrandjeAnd til kommentarerne i Gæstebogen

Jeg medgiver, at Don Rosas fødselsår for Anders (1920) sagtens kan passe med hans (altså Anders') senere adfærd, hvis man sammenligner med menneskealdre. Og nej, almindelige ænder bliver sjældent 70 år, men nu er jeg jo også af den opfattelse, at de donaldistiske ænder bestemt ikke er almindelige, dvs. som dem vi kender fra vores univers. Her er det jo heller ikke almindeligt, at ænderne går i sømandstøj, kan tale og køre bil. :o)

Kilde: Barks (1950) WDC 112; AA 12/1950

Mit udgangspunkt er netop, at vi hverken kan sammenligne med mennesker eller ænder fra vores verden; den donaldistiske andeart ("anatiderne", som de kaldes i tysk donaldisme) er en art helt for sig, muligvis en sælsom blanding af ænder og mennesker? Hvorom alting er, så mener jeg derfor, at vi udelukkende bør studere de donaldistiske ænder ud fra deres egne præmisser, uden på forhånd at pådutte dem forhold fra vor egen verden, hvis sådanne forhold ikke med sikkerhed kan genfindes i Andeby. Så når professor Dam evt. kan påvise (hvilket - indrømmet - endnu er yderst omstridt), at Della var 11-12 år, da hun fik ungerne, og vi nu kan se, at Anders havde en lagkage med 10 lys på sin fødselsdag i 1939 og året efter forelskes i Andersine/Dolly, så mener jeg, at vi må forholde os til det. Hertil kan donrosaister/donrosister selvfølgelig mene, at vi hos Don Rosa får masser af belæg for, at ænderne modnes og ældes ligesom mennesker, men som klassisk-donaldist regner jeg Gottfredson, Taliaferro og Barks højere kildemæssigt end alle yngre tegnere. Så hvor f.eks. Don Rosa strider imod Taliaferro, giver jeg altså Taliaferro primær kildeværdi.

Med hensyn til antallet af lys i lagkager, så hører jeg meget gerne om andre eksempler fra donaldismen på fødselsdagslagkager med lys, så jeg kan efterprøve dette forhold. I den forbindelse en stor tak til Simen for eksemplerne fra den nyere donaldisme, hvor der jo lyder til at være en del selvmodsigende vekslen i mønsteret - men det er jo desværre det, vi ofte ser i den post-klassiske og moderne donaldisme. Det er derfor, at vi på CKD koncentrerer vor forskning på de fire store, konsistente og troværdige mestre fra den klassiske donaldisme: Gottfredson, Taliaferro, Barks og Murry. Og med mindre det er muligt at fælde min tese med belæg fra disse fire, så holder jeg indtil videre fortsat fast ved min tolkning af Anders' alder i 1939 = 10 år.

I øvrigt tak for alle kommentarerne. Herligt med respons på forskningen.

 

Gammel-donaldistiske modbeviser af "lagkagebeviset"

Indlæg af Simen i Gæstebogen 16.01.2004

Ang. fødselen til en viss and: Nå har jeg faktisk funnet et "Gammel-donaldistisk" (altså en gammel donald stripe) bevis på at antall lys på kaken til Donald ikke = antall år på Donald! I et blad fra 1997 er det bilde av en stripe fra 1946 , der Donald har en kake med SEKS lys! Jeg vet ikke hvem denne stripen er tegnet av, men stripen står i nummer 23, så andre som er gode på å gjenkjenne tegnestil kan kanskje klare å finne det ut? (Eller så kanskje noen vet hvem som tegnet den?)[1]

Kilde: Taliaferro (1947) 26-12-47; DD 23/1997

(Det er riktignok en del av kaken man ikke ser, men det er veldig lite sannsynlig at det er 11 lys på den
delen
...)

 

Supplerende indlæg af Simen i Gæstebogen 24.01.2004

Nå har jeg funnet enda en gammel Donald-stripe som motbevise dr. GrandjeAnds "kakebevis", for Donalds "fødsel"....

Kilde: Taliaferro (1947) 11-08-47; DD 6/1951

I en stripe fra 1947, som er i "Donald Duck & co." (og da også "Anders And", regner jeg med...) nr. 6, fra 1951. I den stripen ser man hele kaken til Donald, og han har 6 eller 7 lys på kaken!! [2]

 

Anders Ands alder - det endegyldige bevis!

af professor P. Dam, De Danske Disney Undersøgelser (DDU)

Måske er denne replik unødvendig? Der findes i dag næppe nogen donaldist – udover dr. GrandjeAnd selv – som tror, at Anders er født i 1929! Det har både mine egne observationer og ikke mindst de norske donaldister vist. GrandjeAnds ”lagkagebevis” holder ganske enkelt ikke til en nøjere granskning. Nu er den ærede ducktor dog ligeså stædig, som han er konservativ, så jeg tager hermed hans sidste udfordring op: Og med mindre det er muligt at fælde min tese med belæg fra disse fire [Gottfredson, Taliaferro, Barks og Murry], så holder jeg indtil videre fortsat fast ved min tolkning af Anders' alder i 1939 = 10 år. (Citat fra sidste replik fra GrandjeAnd)

Nedenstående bevis bygger på Taliaferro, og striben er trykt i Danmark i AA 9/1950. [3] Den dokumenterer, at Anders ikke alene har kendt Andersine allerede i 1930, og at det første møde altså ikke først skete i 1940! Men endnu mere interessant er det dog, at Anders i 1930 har været i stand til – og interesseret i at indgravere ”Anders elsker Andersine”. Anders må altså på dette tidspunkt have været betydelig ældre end 1 år!

Kilde: Taliaferro (1942) 12-09-42; AA 9/1950

Kilde: Taliaferro (1942) 12-09-42; AA 9/1950

Hvor gammel har Anders så været i 1930? Ja, det kan vi ikke umiddelbart konstatere. Men Anders behøves ikke nødvendigvis at have været teenager; måske er indgraveringen resultatet af en barndomsforelskelse. Dette kunne forklare Anders’ ”forglemmelse” af episoden.

Hvorom alting er, så viser striben i det mindste, at GrandjeAnds lagkagetese ikke holder. Måske kan dette ikke overraske. Den ærede ducktor afslørede selv hans såkaldte videnskabelige tilgang til donaldismen i et indlæg i Gæstebogen d. 1/1 – 2004: »At jeg "vrider kendsgerningerne" ville i andre videnskabelige sammenhænge være en temmelig hård beskyldning – men lige netop her opfatter jeg det faktisk som et skulderslag: Kære venner, det er jo netop det, at den arkæologiske donaldisme går ud på!!«

 

Noter:

1.     Akademiets arkivar kan oplyse, at ifølge COA Inducks er striben tegnet af Al Taliaferro og skrevet af Bob Karp. Den har story code YD 47-12-26 og skulle således være udgivet første gang i amerikanske aviser den 26. december 1947. Den er udgivet i Norge og Danmark i DD/AA 23/1997.

2.    Også denne stribe stammer fra Al Taliaferros hånd. Den nåede det amerikanske publikum den 11. august 1947 (YD 47-08-11) og blev som nævnt udgivet i norsk DD 6/1951, men er så vidt vides aldrig udgivet i Danmark. Her skal derfor lyde en stor tak til Simen for selv at kunne levere indskannede norske versioner af det essentielle bevismateriale.

3.    Beretningen blev udgivet første gang i den amerikanske dagspresse den 12. september 1942 (YD 42-09-12).

 

Anvendte kildeforkortelser:


 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.